maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Verordening minimabeleid aangeboden

23 april 2003

PAPENDRECHT - Het college van B&W heeft besloten de verordening minimabeleid 2003 aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling in zijn vergadering van 28 mei 2003.

Het minimabeleid, de bijdrageregeling activiteiten en de regeling tegemoetkoming schoolgaande kinderen worden jaarlijks opnieuw in een verordening vastgelegd. Voorafgaand aan de raad vraagt het college advies aan de commissie Sociale Zekerheid en de commissie Samenleving.
De verordening treedt op zijn vroegst zes weken na vaststelling door de raad in werking. Daarna wordt via het Gemeentenieuws en de website bekendheid worden gegeven aan de inhoud van de regeling.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen t.o.v. de regeling in 2002: het bedrag van € 70,- van de bijdrageregeling activiteiten wordt verhoogd naar € 72,50 en het bedrag van de tegemoetkoming schoolgaande kinderen van € 230,- naar € 240,-.

Mensen die over de maand juni 2003 een (bijstands)uitkering ontvangen, hoeven geen aanvraag in te dienen; aan hen wordt de bijdrageregeling activiteiten ambtshalve toegekend.

Deel dit bericht met je vrienden!