Saturday 18 September 2021

Alles over Papendrecht

Ambulancepost op locatie Kattestaart

17 juni 2003

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders hebben besloten in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een ambulancepost van de GGD Zuid-Holland Zuid in een van de bestaande bedrijfsunits aan de Kattestaart 4 in Papendrecht. De locatie Kattestaart is gekozen vanwege de ligging nabij de afrit van de N3 en de goede aansluiting op de uitvalswegen. Het college hecht belang aan de vestiging van een ambulancepost in Papendrecht in verband met de snelle hulpverlening die daardoor mogelijk wordt gemaakt.

Formeel is de vestiging in strijd met het geldende bestemmingsplan: er geldt een bedrijfsbestemming, terwijl een ambulancepost een bestemming maatschappelijke dienstverlening is. Vrijstelling van het bestemmingsplan is dus op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening noodzakelijk.

Voor de vrijstelling wordt nu een procedure gestart. Die procedure begint met een bekendmaking in het Gemeentenieuws dat het plan gedurende vier weken ter inzage ligt. In die periode kan iedere belanghebbende schriftelijk reageren op het plan ("een zienswijze indienen"). Daarna beslist het college - rekening houdend met eventueel ingediende zienswijzen - definitief over de aangevraagde bouwvergunning.

Wanneer dit besluit positief is, dan beschikt Papendrecht over een ambulancepost op eigen grondgebied met kortere aanrijdtijden.

Deel dit bericht met je vrienden!