donderdag 29 juli 2021

Alles over Papendrecht

Extra parkeerplaatsen bij tijdelijk winkelcentrum

12 augustus 2003

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders hebben, na heroverweging, besloten aan de bouwvergunning voor het tijdelijke winkelcentrum aan de Veerweg een aanvullende voorwaarde te verbinden. De voorwaarde houdt in dat de aanvrager, Van der Vorm Bouw B.V., wordt verplicht om 159 parkeerplaatsen te realiseren bij het tijdelijk winkelcentrum. Het besluit van het college is in overeenstemming met het advies dat de Commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft uitgebracht.

Tegen de bouwvergunning zijn door omwonenden zeven bezwaarschriften ingediend. De bezwaren gingen onder meer over verwachte parkeeroverlast, overlast van verkeer en overlast door vestiging van horeca. De commissie behandelde de bezwaarschriften tijdens een hoorzitting op 8 juli 2003 en verklaarde de meeste bezwaren ongegrond. Zij vond dat de gemeente voldoende onderzoek had verricht en voldoende rekening had gehouden met alle betrokken belangen. Eén bezwaar, dat betrekking had op het ontbreken van een realisatieverplichting van voldoende parkeerplaatsen in de bouwvergunning, is gegrond verklaard. Dat leidde tot de aanvullende voorwaarde.

Voor de verkeerssituatie rond het tijdelijk winkelcentrum zijn twee varianten uitgewerkt en gepresenteerd aan de omwonenden en de ondernemers. Een verkeersbesluit daarover, waarbij de reacties van belanghebbenden meewegen, is in voorbereiding. De aanleg van 159 nieuwe parkeerplaatsen en de voorbereiding van parkeerregulerende maatregelen zal voldoende parkeerruimte bieden voor bewoners en bezoekers van de winkels.

Lees meer over:

parkeerplaatsen veerweg
Deel dit bericht met je vrienden!