zaterdag 23 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Veerweg blijft tweerichtingsverkeer

16 augustus 2003

PAPENDRECHT - De Veerweg blijft een tweerichtingweg, ook als het tijdelijk winkelcentrum in gebruik wordt genomen.

Dat is het resultaat van overleg met ondernemers die in het centrum achterblijven en omwonenden. De parallelweg vervalt, waardoor de rijbanen van de Veerweg kunnen worden verlegd. De parkeerstrook langs de Veerweg blijft gehandhaafd voor aanwonenden.


Om langparkeren tegen te gaan wordt hier een parkeerschijfzone ingesteld met een maximum parkeerduur van een half uur. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de wens van de bewoners om voor de deur te kunnen blijven parkeren. Zij kunnen (zonder legeskosten) een ontheffing aanvragen. Deze maatregel is van kracht tot het moment waarop de parkeerverordening voor het gehele centrumgebied gereed is.

In maart jl. zijn de eerste plannen voor het tijdelijk winkelcentrum gepresenteerd aan de ondernemers en de omwonenden van de locatie busstrook. In die plannen was de Veerweg een eenrichtingweg geworden. Het verkeer zou dan vanuit het centrum naar de Burgemeester Keijzerweg kunnen rijden. Zowel de ondernemers die achterblijven in het centrum, als de omwonenden maakten hiertegen bezwaar. Daarop zijn verschillende alternatieven bekeken en beoordeeld op veiligheid e.d.
Het nieuwe plan is op 7 juli jl. gepresenteerd aan de omwonenden en ondernemers. Ook lag het plan van 4 juli t/m 21 juli 2003 ter inzage. Er zijn geen schriftelijke bezwaren ingediend tegen dit nieuwe plan. Wel hebben de bewoners van de woningen langs de Veerweg op de informatieavond gepleit voor een goede parkeerregulering, zodat zij zoveel mogelijk voor de deur kunnen blijven parkeren. Met het instellen van de parkeerschijfzone met een parkeerduur van een half uur en de mogelijkheid voor bewoners om hiervoor kosteloos ontheffing aan te vragen, heeft de gemeente gehoor gegeven aan hun oproep. De bekendmaking van het verkeersbesluit vindt u elders op de pagina van het gemeentenieuws.

Lees meer over:

winkelcentrum veerweg
Deel dit bericht met je vrienden!