maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Uitbreiding Willem de Zwijger college

20 oktober 2003

PAPENDRECHT - Het Willem de Zwijgercollege wil het huidige hoofdgebouw uitbreiden met een bebouwing van 800 m² om het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) in het onderwijsaanbod op te nemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hieraan medewerking te verlenen.

Eind 1998 werd gestart met een traject om de afdeling Metalektro over te brengen van de gemeente Alblasserdam naar Papendrecht. Het schoolbestuur kreeg hiervoor toestemming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
In het integraal huisvestingsplan van de gemeente Papendrecht zijn voor de jaren tot 2012 afspraken vastgelegd over de huisvesting van onderwijs. In het plan is ook opgenomen dat de school kan uitbreiden met de genoemde 800 m².
Eerder werd onderzocht of de uitbreiding kon plaatsvinden met CSG De Lage Waard. De scholen kwamen echter niet tot overeenstemming, waarna samen met de gemeente mogelijke uitbreidingslocaties werden geïnventariseerd. Hieruit kwam de Van der Palmstraat als meest geschikte locatie naar voren. In de procedure volgt nu aanpassing van het bestaande bestemmingsplan Westpolder, waarbinnen het Van der Palmgebied ligt. De verdere bouwplanontwikkeling start hierna.

Deel dit bericht met je vrienden!