maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Start procedure renoveren Kleine Waal

9 januari 2004

PAPENDRECHT - Bouwvergunning en aanvraag van de Stichting Stolpehove tot wijziging van het bestemmingsplan voor renovatie van De Kleine Waal zijn in behandeling genomen. De vrijstelling vereist een procedure volgens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In het kader hiervan worden alle ter zake doende stukken ter visie gelegd voor reacties.
Burgemeester en wethouders stemden in 1995 in met een renovatieplan voor De Kleine Waal, omdat een deel van het gebouw niet meer voldeed aan de moderne eisen met betrekking tot de zorg. Voordat dit renovatieplan kon worden uitgevoerd bleek dat op grond van het in 1996 door de Provincie vastgestelde Integraal Plan Verpleging en Verzorging, voor Papendrecht de mogelijkheid bestond op deze locatie te komen tot een vergaande vernieuwingsoptie. De uitwerking leidde tot het huidige nieuwbouwplan.


Dit plan gaat uit van 60 verpleeghuisbedden, 15 plaatsen voor dagopvang, 15 plaatsen voor een zorghotel, diverse ondersteunende ruimten (ook voor de extramurale zorgverlening aan zelfstandig wonende ouderen), 44 zorgwoningen en een kinderdagverblijf.

Begin 2003 werd het plan gepresenteerd. De reacties waren positief over het zorgdeel. Met betrekking tot de ruimtelijke invulling werden kritische kanttekeningen gemaakt. Bijvoorbeeld dat de bouw in het Wiel plaatsvindt en te dicht op een flat aan de Duivenstraat. Ook was er commentaar op de hoogte van het middengedeelte van het complex. Op basis hiervan is het plan stedenbouwkundig nog eens onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van het complex. De twee gedeelten die het dichtst bij de dijk liggen zijn 2,5 meter uit het Wiel geschoven, de rest van het gebouw is 3,5 meter in de richting van de Badhuisstraat. Gelet op de zorginhoudelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten waren verdere aanpassingen aan het complex niet mogelijk.

Een extern deskundige bekijkt samen met een klankbordgroep de optimale herinrichting van het Wiel na realisatie van de nieuwbouw. In de klankbordgroep zijn ook omwonenden en belanghebbenden (de stichtingen Dorpsbehoud en Groenbehoud) vertegenwoordigd.

Deel dit bericht met je vrienden!