zondag 16 januari 2022

Alles over Papendrecht

Bewoners Erasmusplein bang voor overlast komst supermarkt

16 januari 2004

Papendrecht - Tijdens de bijeenkomst van het wijkplatform Westpolder, waarbij wethouder Koos de Looff als experiment aanwezig was om met de bewoners van gedachten te wisselen over de aanleg van extra parkeerplaatsen als de Lidl zich daar tijdelijk vestigt, kwamen meer zorgen en ergernissen naar voren, dan alleen de verwachte parkeerproblemen.

De technische staat van het pand.
Enkele jaren geleden zijn de woningen losgekoppeld van de zeven afzonderlijke winkelruimten, waarbij nu voor de supermarkt één grote winkelruimte is gecreëerd.
Tijdens deze verbouwing zijn bij het verwijderen van draagmuren, scheuren ontstaan in vloeren en muren. De huurders van de woningen ondervinden nog dagelijks problemen bij het sluiten van deuren en maken zich zorgen, om de overlast bij het laden en lossen van de supermarkt dat al vroeg s’morgen zal gaan plaats vinden.

Ondanks dat wethouder Looff mede deelde dat er duidelijk afspraken zijn gemaakt in het contract met de Lidl, over tijden en het aantal vrachten, waren de bewoners nog niet gerustgesteld.
Volgens de bewoners is er bij het verstrekken van de bouwvergunning voor de winkelruimte, onvoldoende door bouw en woning toezicht van de gemeente getoetst aan het bouwbesluit, vooral met betrekking tot brandveiligheid en geluidsisolatie.

Ook de installaties voor koeling die op het dak worden geplaatst geeft angst voor overlast, omdat op dit zelfde dak de terrassen van de woningen zijn gelegen.
De oude trapgaten en schoorsteenkanalen van de winkels naar de bovengelegen woningen, zijn gedicht met multiplexplaat, terwijl tussen de winkelruimte en bovengelegen woningen 60 minuten vertragende afdichting aanwezig hoort te zijn. De bewoners kunnen in hun woningen ook duidelijk de gesprekken volgen die in de winkel worden gevoerd, dus ook de geluidsisolatie is onvoldoende.
De bewoners eisen van de gemeente, dat voor er een supermarkt wordt gevestigd, er eerst een grondige inspectie gaat plaats vinden, naar de stabiliteit, brandveiligheid en geluidsisolatie van het pand. Wethouder Looff heeft toegezegd alles grondig te laten beoordelen en zal ook bij enkele bewoners een huisbezoek brengen.

Parkeren
De wethouder kwam met een plan om het Erasmusplein anders in te richten, door de bomen en huidige parkeervakken te verwijderen en de weg om te leggen naar het midden van het plein.
De auto’s kunnen dan aan weerszijde van de weg worden geparkeerd en dit zou 18 extra parkeervakken opleveren.

De omwonenden zijn van mening dat dit onvoldoende zal zijn en er overlast gaat ontstaan van naar binnen schijnende koplampen bij de woningen. Daarbij komt dat bezoekers van de supermarkt met het laden en lossen van de winkelwagentjes op de doorgaande weg komen te staan.
Bij activiteiten in theater de Willem, het denksportcentrum of in de Palm wordt nu ook al veelvuldig in de wijk geparkeerd. De bewoners vinden het beter als aan het begin van de P. Langendijkstraat al een woonnerf wordt gecreëerd met parkeervakken, zodat het verkeer zo min mogelijk de wijk in komt. En in de wijk een blauwe zone wordt ingevoerd.

Volgens wethouder Looff is dit niet in enkele maanden te realiseren, waarop de bewoners reageerden dat de plannen al jaren bij de gemeente bekend zijn en dit nu geen reden voor de gemeente mag zijn om niet alles in het werk te stellen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De heer Looff heeft toegezegd al ingebrachte ideeën te laten beoordelen en de uitkomst mede te delen aan het wijkplatform en bewoners, voordat er definitieve beslissingen worden genomen.

 
Deel dit bericht met je vrienden!