Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

Signalerend huisbezoek 75+

7 juni 2004

PAPENDRECHT – In mei is de tweede serie bezoeken van het Signalerend Huisbezoek 75+ gestart. In het kader van dit project gaan vrijwilligers op bezoek bij mensen van 75 jaar en ouder. Samen met de oudere vullen zij een vragenlijst in over onderwerpen als gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, hulp- en dienstverlening, tijdsbesteding en contacten. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Met de gegevens kan eventueel het beleid voor ouderen aangepast worden.


Het is de bedoeling om in vier jaar tijd alle ouderen te bezoeken, dus dit jaar zijn de ouderen geboren in 1929, 1925, 1921 enz. aan de beurt. De vrijwilligers gaan tijdens het invullen van de vragenlijst niet zelf op een hulpvraag in. Mocht tijdens het gesprek blijken dat er behoefte bestaat aan nadere informatie of aan hulp, dan geeft de vrijwilliger dit met toestemming van de oudere door aan de coördinatoren van het project. Eén van beiden neemt dan contact op met de betreffende oudere. Dus het project zorgt er ook voor dat ouderen die dat willen geholpen worden.


Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP). Doordat de gemeente Papendrecht voor dit doel de adressen van de mensen van 75 jaar en ouder ter beschikking stelt, kunnen de vrijwilligers in principe bij iedereen op bezoek gaan. De bezoeken worden vooraf schriftelijk aangekondigd. Ouderen die geen prijs stellen op bezoek kunnen dit aan de SWOP laten weten. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Els Nederlof of Karin Verlinde van de SWOP, telefoon 6154741.

Deel dit bericht met je vrienden!