donderdag 25 februari 2021

Alles over Papendrecht

Kerkgroei in Papendrecht?

17 juni 2004

Papendrecht, 17 juni 2004 - Hoe gaat het eigenlijk met de kerken/gemeenten in Papendrecht? Kwalitatief is het moeilijk te meten hoe het met een kerk gaat, maar enigszins meetbaar/merkbaar is toch wel het aantal leden dan wel bezoekers in de kerkdiensten. Papendrecht deed een rondvraag bij de predikanten, voorgangers of oudsten van de kerken en hieronder kunt u de uitkomsten lezen:

RKK Alblasserwaard (Rooms Katholiek):
Pastor J. Geurts: "Hoewel ik hier nog maar ongeveer een jaar ben, is de kerkgang in onze kerk naar mijn gevoel vrij stabiel dan wel kent deze een lichte teruggang. In februari van dit jaar heeft mijn collega pastor mw. P. Versnel-Mergaerts ons verlaten, vanwege een promotie-onderzoek voor de Theologische Faculteit van de Universtiteit te Tilburg. In verband met haar vertrek is het aantal diensten in onze kerk teruggebracht. Daardoor is het moeilijk om de kerkgang te vergelijken met voorgaande jaren."

Morgensterkerk (PKN):
Ds. P. van Die: "Omdat ik nog maar zo kort in Papendrecht ben (sinds half februari 2004) kan ik niets zeggen over groei in kerkbezoek; ik heb daarvoor geen vergelijkingsmateriaal. Maar ik ben niet ontevreden over het aantal kerkgangers per zondag. Groei in aantal kerkleden lijkt niet het geval in de Morgensterkerk. De laatste jaren is dat juist gedaald, heb ik begrepen. Maar daar wordt onderzoek naar gedaan."

Bethlehemkerk (PKN):
Ds. B. Tack: "Mijnerzijds een korte reactie en niet op tellingen gebaseerd. De kerkgang in de onze kerk is de laatste jaren stabiel. Groei zit er bij ons in de financiën, waardoor we onze predikantsuren kunnen uitbreiden. Ca. 8 jaar geleden was er één fulltime predikant, later kwam er versterking bij in de vorm van een pastoraal medewerkster. Haar uren werden uitgebeid tot een halve werkweek. Nu komt daar bij dat we een tweede predikant voor een halve werkweek kunnen gaan beroepen; deze procedure loopt nog."

Sionskerk/Grote Kerk (PKN):
Ds. C.B. Stam: "De laatste jaren is de kerkgang in onze beide kerken samengeteld wellicht stabiel gebleven. De Grote Kerk kent een afname in bezoekers. Het is een vrij vergrijsde kerk geworden er zijn zo'n 100 leden niet meegegaan met de kerkfusie van de PKN. Zij zijn apart gaan kerken in de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk. De Sionskerk kent juist een toename in bezoekers en juist ook de jongeren en jonge gezinnen weten de kerk goed te vinden. De toename komt waarschijnlijk ook omdat we een duidelijker profiel hebben gekregen."

Elimkerk (Christelijk Gereformeerd):
Ds. N. Ribbers: "Zelf ben ik sinds oktober 2003 predikant geworden van deze gemeente. We zijn voor zover ik weet de laatste jaren redelijk stabiel in aantal, en het gemeente opbouw proces gaat toch steeds door. Als de kerk een periode geen eigen predikant heeft, loopt het bezoek wel iets terug, maar met de komst van een nieuwe eigen predikant neemt het bezoek wel weer toe. Groei in kwaliteit blijkt verder niet uit aantallen."

Evangelische Gemeente De Schuilplaats:
Voorganger E. Witkamp: "Onze gemeente is de laatste paar jaar met 10% gegroeid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat de vele jaren van welvaart toch niet die levensvervulling heeft gegeven, die men gehoopt had. Je ziet als reactie een toename van belangstelling voor het spirituele. Gelukkig dus ook voor de boodschap van het Evangelie. Deze omslag zie je bij de jonge mensen sterker, zij hebben nog een heel leven voor zich en denken kritischer na en gaan vervolgens op zoek. Verder worden onze gemeentediensten gekenmerkt door vreugde en enthousiasme. De kracht van het geloof in de Here Jezus Christus wordt
ervaren en drukt zich uit in een levend geloof. Het is opwindend om te zien hoe God door de Heilige Geest in ons midden werkzaam is."

Vrije Baptistengemeente:
Oudste de heer J. Verheul: "Onze gemeente heeft geen eigen gebouw, maar huurt voor haar diensten op zondagmorgen de aula in de Lage Waard aan de Burgemeester Keijzerweg. Vijf jaar geleden hadden we zo'n 300 leden. Na jarenlange groei is, rond het jaar 2000, een groep van ongeveer 75 personen een zustergemeente gestart in Nieuw-Lekkerland. Onze gemeente heeft na de splitsing een groei van 5 tot 10% per jaar en telt nu ongeveer 350 leden. Ook de gemeente in Nieuw-Lekkerland groeit gestaag door.
Op dit moment bezinnen we ons op de toekomst. De aula is nu vrijwel iedere zondagochtend goed gevuld en vanwege brandveiligheidvoorschriften mogen er geen extra stoelen worden bijgezet. Gezien de aanhoudende groei zal er in de toekomst een grotere ruimte moeten komen of er zal weer een splitsing moeten gaan plaatsvinden."

Agapègemeente:
Pastor Ray de Vries: "In 2000 hadden we ca. 10-15 bezoekers per dienst en 10 leden. In 2004 ca. 100 bezoekers per dienst en 70 leden. In de periode 2000-2004 zijn er bijna 30 mensen gedoopt. Bij de praiseavonden hadden we een groei van ca. 30 bezoekers tot 270 bezoekers. Er zijn vele bekeringen, zowel van leden als van bezoekers, met name mensen die nooit in een kerk kwamen. Verder zijn er regelmatig genezingen, waaronder enkele opvallende die ook in de regionale pers aandacht hebben gekregen.

Waarom deze groei? We bidden dat vooral de directe aanwezigheid van God zelf door zijn Heilige Geest mensen aanraakt en aantrekt. Daarnaast proberen we met alles wat we hebben te bouwen aan een gezonde, stimulerende gemeentestructuur waar mensen zich thuis mogen voelen en geestelijk kunnen groeien. Het bestuur is toegenomen in 2000 van 4 personen naar 10 personen (oudsten en diakenen) in 2004.

Naast de kerk (Agapegemeente Papendrecht) is ook Agape Outreach Ministries (AOM) opgericht van waaruit cursussen, trainingen, opwekkingsevenementen, concerten e.d. worden georganiseerd in samenwerking met andere kerken. Op dit moment zijn we hard op zoek naar een eigen gebouw waar alle kerkelijk activiteiten kunnen plaatsvinden + activiteiten van AOM, bij voorkeur in Papendrecht en waar we verder kunnen groeien. We zoeken een gebouw met meerdere ruimten, ook voor kinderdiensten, tienerdiensten en pastoraat."

Het is opmerkelijk dat de traditionele kerken blijkbaar nog steeds ongeveer stabiel lijken te zijn in aantallen leden/bezoekers. Bij de vrijere christelijke groeperingen (De Schuilplaats, Vrije Baptistengemeente en de Agapègemeente) is zelfs een behoorlijke groei waar te nemen. Een groot deel van de groei hiervan wordt echter wel veroorzaakt door het overstappen van kerkgangers van de traditionele kerken naar deze groepen.

Verder hebben we ook navraag gedaan bij een 3-tal christelijke jongerenorganisaties in Papendrecht, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst:

  • Het interkerkelijke jongerencafé Koffiebar De Schor heeft de afgelopen 2 jaar een groei gemaakt van zo'n 20 bezoekers op de zaterdagavond in 2002 naar zo'n 40 tot 50 bezoekers in 2004.
  • De JeugdAlpha (kennismakingscursus met het christelijke geloof voor jongeren) begon in 2000 met zo'n 20 bezoekers. In totaal hebben zo'n 150 jongeren meegedaan en zijn er in 2004 ruim 100 jongeren die iedere zaterdagavond naar de cursus komen. De meesten hiervan volgen dan de vervolgcursussen die gegeven worden na de Alphacursus.
  • De Jeugdkerk heeft één keer in de maand op zondagmiddag een dienst voor jongeren in hun eigen taal/belevingswereld en deze begon in 2003 met zo'n 150 jongeren per dienst, maar in 2004 zijn het er inmiddels zo'n 200-250 per dienst.

Hoewel de meeste jongeren natuurlijk ook naar een kerk/gemeente gaan, is deze toename wel bijzonder. Zeker in vergelijking met andere delen in Nederland, waar jongeren vaak afhaken.

Lees meer over:

kerken christelijk groei
Deel dit bericht met je vrienden!