woensdag 28 juli 2021

Alles over Papendrecht

Voorrang fietsers op rotonde burgemeester keijzerweg-veerweg

31 augustus 2004

PAPENDRECHT - Maandag- en dinsdagnacht 20 en 21 september is tussen 20.00 uur en 6.00 uur de rotonde op de Burgemeester Keijzerweg-Veerweg afgesloten voor alle verkeer i.v.m. asfalteringswerkzaamheden. De rotonde wordt aangepast aan de nieuwe voorrangsregeling op rotondes, waarbij voortaan alle bestuurders - ook brommers en fietsers die zich op een rotonde binnen de bebouwde kom bevinden - voorrang hebben ten opzichte van bestuurders die de rotonde naderen.

Om de verkeersveiligheid binnen Papendrecht verder te verhogen besloot de gemeenteraad tot eenduidigheid in de regelgeving op rotondes in Papendrecht. Tot op heden wijkt alleen de rotonde Burgemeester Keijzerweg – Veerweg nog af van dit besluit.


Het aanpassen van de voorrangsregeling is niet alleen een kwestie van nieuwe bebording en nieuwe markering, ook de vormgeving van de rotonde wordt aangepast. In de huidige situatie is aan twee zijden van de rotonde een enkelzijdig fietspad aanwezig, aan de andere twee zijden een fietspad in twee richtingen. Met de nieuwe voorrangsregeling wordt rondom de gehele rotonde een fietspad in twee richtingen gerealiseerd.
Dit fietspad wordt daarom in zijn geheel in rood asfalt uitgevoerd en van de benodigde markering en bebording voorzien.

Een verdere, belangrijke aanpassing in de nieuwe situatie betreft bromfietsers. In de huidige situatie maken zij gebruik van het fietspad. In de nieuwe situatie wordt de bromfiets vóór de rotonde de rijbaan op geleid. Dit omdat het qua veiligheid niet wenselijk is bromfietsers in twee richtingen gebruik te laten maken van het fietspad op de rotonde; gemotoriseerd verkeer dat de rotonde nadert of wil verlaten is namelijk niet bedacht op bromfietsers op het fietspad die met hogere snelheid uit twee richtingen aan komen rijden.
De genoemde werkzaamheden starten vanaf maandag 13 september 2004.

Deel dit bericht met je vrienden!