Alles over Papendrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Raadslid zoekt steun onder bevolking'
13sep 2004

Raadslid zoekt steun onder bevolking

PAPENDRECHT - In de gemeenteraadsvergadering van 23 september in Papendrecht wordt de verordening huwelijkslocaties besproken. Het college stelt voor de locaties voor huwelijken voor de burgerlijke stand uit te breiden. In de ogen van raadslid Meesters (PAB) wordt daarmee de deur opengezet voor ongewenste situaties:
“Het huwelijk is een belangrijk moment in een leven, waarin wederzijdse verplichtingen worden aangegaan. Bij een dergelijk moment past een locatie met enige status. De mogelijkheid om privé in je eigen huis te trouwen doet daaraan geen recht. Bovendien lijkt het me moeilijk de veiligheid voldoende te waarborgen.” Het college stelt verder voor bv. sportaccomodaties en horeca-inrichtingen te benutten. Meesters: “Straks vindt het huwelijk plaats midden op een sportveld, in een boksring, op de kermis of in een hal, waar het bruidspaar abseilend tegenover de ambtenaar komt te staan.”

De VVD en PvdA adviseren de gemeenteraad in te stemmen met het voorstel, maar betwisten de weigeringgrond ‘goede zeden en smaak’. Meesters: ”Als we de VVD en PvdA volgen ontstaat de mogelijkheid in een bordeel of de stamkroeg te trouwen.”
Ook spreekt dhr. Meesters over de scheiding van Kerk en Staat. ”Er is een verschil tussen bijvoorbeeld de Christelijke of Islamitische normen en waarden ten opzichte van de burgerlijke regels. Door het burgerlijk huwelijk ook in kerkgebouwen te laten plaatsvinden wordt dit onderscheid teniet gedaan.” Meesters gaat daarin verder dan de fracties van Christen Unie en SGP, die voor het collegevoorstel zijn. Zij maken slechts bezwaar tegen partnerschapsrelaties. Aangezien een kerkbestuur als verhuurder met het bruidspaar tot overeenstemming moet komen, verwachten zij dat deze situatie zich in praktijk niet snel voordoet. Meesters: ”Het kwetst mij nog steeds als ik in Dordrecht zie hoe de St. Nicolaaskerk wordt benut voor commerciële activiteiten en als woonruimte voor psychiatrisch patiënten.” Meesters voorziet straks dat het bestuur van een oecumenische stichting eigen prioriteiten stelt. Hij stelt verder “In de toekomst kunnen allochtonen na hun inburgeringscursus voor de burgerlijke stand trouwen in een moskee. Dat lijkt me niet de bedoeling. Ik vind het niet wenselijk dat het onderscheid Kerk en Staat zo vervaagt.”

Meesters is geen tegenstander van de verruiming van huwelijkslocaties. “Locaties als een museum, straks het nieuwe theater of een monument lijken mij eveneens passend. Een aantal gemeenten in Nederland heeft er voor gekozen een aantal locaties als optie vast te leggen. Waarom doen we dat in Papendrecht niet?”
Hoewel Meesters het idee heeft, dat de Papendrechtse bevolking genuanceerd over huwelijkslocaties denkt constateert hij, dat de Papendrechtse politiek het voorstel van het college breed zal omarmen. Hij roept u dan ook op voor a.s. donderdag contact te zoeken met de politieke partij, waarvoor u uw stem heeft uitgebracht. “Zij zouden van hun eigen kiezers moeten horen, hoe die erover denken. In de gemeentegids staan alle adressen.” Zelf is dhr. Meesters te bereiken op zijn e-mailadres: ed.meesters@planet.nl.Deel dit bericht met je vrienden!