Alles over Papendrecht...
13sep 2004

Onderzoek exploitatie nieuw theater

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders van Papendrecht gaan de exploitatielasten van de verschillende theatervarianten voor een nieuw theater De Willem onderzoeken.
Diverse inwoners bogen zich vorig jaar en dit jaar over de vraag hoe een nieuw theater in Papendrecht eruit moet zien. Daarop presenteerden vijf bewonerswerkgroepen hun varianten voor een nieuw te bouwen theater De Willem. De voorstellen varieerden in uiterlijk, ambitieniveau en investeringskosten, maar gaven onvoldoende informatie over de bijbehorende exploitatielasten (‘de lasten om in het theater een programma te draaien’).
In mei 2004 adviseerde de commissie Algemene bestuurlijke zaken daarom aan het college alle theatervarianten door te rekenen. Het college heeft besloten dit advies over te nemen en de exploitatielasten van alle verschillende theatervarianten voor een nieuw theater De Willem te laten doorrekenen.

De exploitatielasten van de varianten worden vergeleken met die van het huidige theater De Willem. Op deze wijze kunnen college en raad een goede afweging maken tussen de verschillende theatervarianten. Uitgangspunt voor het college is een kwalitatief hoogwaardig theateraanbod dat ook op de lange termijn betaalbaar blijft, zonder dat dit ten koste gaat van andere belangrijke voorzieningen in Papendrecht. Een sterk kostenbewustzijn staat voorop.
Het berekenen van de exploitatielasten voor een nieuw theater is zeer specialistisch werk. Daarom heeft het college aan vier bureaus offerte gevraagd voor het uitvoeren van zo’n onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in november aan de raad gepresenteerd.Deel dit bericht met je vrienden!