Friday 24 September 2021

Alles over Papendrecht

Gevaarlijke bomen langs de A15 worden verwijderd

7 oktober 2004

PAPENDRECHT - Langs de A15 worden begin december 69 bomen geveld. De bomen zijn een gevaar voor de veiligheid in de omgeving.


Behalve paden en geluidswallen bevinden zich in de strook tussen rijksweg A15 en de bebouwing van Papendrecht ter hoogte van de wijken Molenvliet, Wilgendonk en Oostpolder ook hoogspanningsmasten. Deze leidingen - met een spanning van 150.000 volt en in beheer bij Tennet - zijn essentieel voor de stroomvoorziening in het gebied.


69 bomen in de buurt van de hoogspanningsleidingen vormen nu een direct gevaar. Door het hoge spanningsveld slaat de spanning - als de kronen te dicht bij de kabels komen - namelijk over van de leidingen naar de bomen, met kortsluiting als gevolg. Daarom worden op verzoek van Tennet de 69 bomen (66 populieren en 3 elzen) verwijderd.

De bomen zijn niet opgenomen op de lijst waardevolle of monumentale bomen van de bomenverordening. Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 5 oktober besloten toestemming te verlenen om de 69 bomen te verwijderen. Na voltooiing van de werkzaamheden worden nieuwe (lagere) bomen en heesters geplant. Het ontwerp daarvoor wordt momenteel voorbereid. Met dit herinrichtingsplan wordt het groene karakter van het gebied behouden.

Deel dit bericht met je vrienden!