maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Subsidie bibliotheek wordt mogelijk verhoogd

6 januari 2005

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders van Papendrecht stellen de gemeenteraad voor de jaarlijkse subsidie voor de bibliotheek met ingang van 2006 met ruim € 57.000,- te verhogen. De gemeente verwacht dat met de subsidie de kwaliteit van de Papendrechtse bibliotheek op peil kan blijven.

Als de raad ermee instemt, zou het subsidiebedrag uitkomen op € 12,- (netto) per inwoner en daarmee op het niveau dat landelijk is afgesproken voor gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Rijk, provincies en gemeenten hebben afspraken gemaakt over de financiering van de vernieuwing van bibliotheken. De vernieuwing moet bestaan uit verbetering en verbreding van de dienstverlening op onder meer het gebied van cultuur, educatie en informatie.

De gemeenteraad vroeg in zijn vergadering van 12 november in een motie aandacht voor verbetering van de bibliotheek op korte en langere termijn. De raad bespreekt het collegevoorstel in zijn vergadering van 27 januari 2005.

Deel dit bericht met je vrienden!