maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Subsidies peuterspeelzalen moeten anders worden ingezet

14 januari 2005

Burgemeester en wethouders van Papendrecht zijn voornemens met ingang van 2006 subsidiegelden voor peuterspeelzaalwerk vooral in te zetten voor kwetsbare groepen en ouders met een inkomen onder de ziekenfondsgrens. Het college wil op die manier (financiële) belemmeringen wegnemen bij ouders van kinderen die bij uitstek gebaat zijn bij het bezoeken van een peuterspeelzaal.

Het peuterspeelzaalwerk heeft naast een basisfunctie (spelen en ontmoeten) nog enkele extra functies (ontwikkelen, signaleren en ondersteunen). Het is de bedoeling dat de meest kwetsbare groep kinderen van zowel de basisfuncties als de plusfuncties gebruik kan maken. De gesubsidieerde plaatsen zijn vanaf volgend jaar vooral bedoeld voor kinderen die daar - gezien hun ontwikkeling of de situatie thuis - het meest behoefte aan hebben. Verder gaat ook de inkomenspositie van de ouders meetellen bij het gebruikmaken van een subsidieplaats.

Om dat te kunnen realiseren moet aan enkele randvoorwaarden worden voldaan, zoals het aantal dagdelen en voldoende professionele leidsters. Verder worden duidelijke criteria geformuleerd, die door een onafhankelijke partij worden getoetst. De gemeente en Wasko (de stichting die het peuterspeelzaalwerk uitvoert) moeten concrete afspraken maken over de aantallen subsidieplaatsen.

Het is momenteel nog te vroeg al aan te geven wat de consequenties van deze beleidswijzigingen voor ouders zijn. Ouders krijgen hierover in de tweede helft van 2005 persoonlijk bericht.

De commissie Samenleving bespreekt het voorstel van het college in haar (openbare) vergadering van woensdag 12 januari 2005. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich donderdag 27 januari nog over het voorstel. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u op dinsdag en vrijdag contact opnemen met mevr. H. Langerak via telefoonnummer 078 6418239.

Deel dit bericht met je vrienden!