donderdag 25 februari 2021

Alles over Papendrecht

Maatregelen voor verbeteren luchtkwaliteit

19 januari 2005

DRECHTSTEDEN - Acht gemeenten uit de regio Drechtsteden en de stadsregio Rotterdam dringen bij minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, staatssecretaris Van Geel van Milieu en minister Donner van Justitie aan op maatregelen om de lucht rond snelwegen in de regio te verbeteren. De bewindslieden vragen in de brief onder andere om verlaging van de maximum snelheid op de A15 en de A16. De milieuwethouders van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en de Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht , Sliedrecht en Zwijndrecht hebben deze brief vandaag ondertekend.

In deze gemeenten worden de normen voor luchtkwaliteit overschreden. Hierdoor zijn de gemeenten verplicht een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om in 2010 te kunnen voldoen aan de normen. De overschrijding van de norm voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het verkeer op de A15 en A16. Alle ondertekenende gemeenten liggen langs een of meer van de genoemde snelwegen. De gemeenten vragen aan het Rijk om maatregelen omdat zij zelf geen bevoegdheid hebben over de rijkswegen.

Maatregelen met effecten op korte termijn
De gemeenten pleiten om de snelheid op snelwegen in dit gebied tijdelijk te verlagen. Op de A16 en het gedeelte van de A15 ter hoogte van Ridderkerk en Barendrecht vragen zij om een tijdelijke verlaging van de snelheid naar 80 km. Op het gedeelte van de A15 ter hoogte van Sliedrecht en Papendrecht pleiten zij voor een tijdelijke verlaging van de snelheid naar 100 km. De tijdelijke snelheidsverlagingen zijn nodig totdat maatregelen aan de bron, zoals schonere voertuigen en brandstoffen, effecten sorteren.

Verder pleiten ze voor een inhaalverbod voor vrachtauto's op de A15 en het stimuleren van vrachttransport via de Betuweroute en de rivieren.

Maatregelen met effecten op lange termijn
De gemeenten verwachten dat het wegvangen van stikstofdioxide(NO2) en fijnstof langs snelwegen op de lange termijn een gunstig effect heeft op de luchtkwaliteit. Onderzocht zou moeten worden hoe dat het beste kan worden gerealiseerd.

Ook zou onderzocht moeten worden op welke manier geluidsschermen zo gemaakt kunnen worden dat zij een bijdrage kunnen leveren aan een verbeterde luchtkwaliteit.
Ook het aanleggen van de A4-zuid heeft op de lange termijn een gunstig effect op de luchtkwaliteit in deze regio.

Als het gaat om maatregelen aan de bron denken de gemeenten aan het gebruik van schone brandstof (bijvoorbeeld bio-ethanol), het gebruik van schone auto's (bijvoorbeeld elektrisch), het verplicht stellen van roetfilters op elke auto en het opnemen van strengere eisen aan uitlaatgassen in de APK-keuring.

Deel dit bericht met je vrienden!