Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Financiële ondersteuning voor sportverenigingen in zoektocht naar gekwalificeerde vrijwilligers

24 januari 2005

Burgemeester en wethouders van Papendrecht subsidiëren sportverenigingen bij het werven van gekwalificeerde vrijwilligers. Het is een indirecte manier om inwoners van Papendrecht te stimuleren tot meer sportbeoefening en meer beweging. Dat heeft tot gevolg dat meer mensen zich aanmelden bij de sportverenigingen, die vervolgens wel moeten kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde trainers, scheidsrechters, juryleden enzovoort.

De regeling is bedoeld voor vrijwilligers die binnen de vereniging actief zijn op het niveau van de breedtesport, dat wil zeggen op lokaal niveau en niet beroepsmatig of op topsportniveau. Maximaal 75% van de kosten van een opleiding op het basisniveau, met een maximum van € 500 kan worden gesubsidieerd.

Alleen besturen van sportverenigingen kunnen een verzoek om subsidie indienen. Jaarlijks is een bedrag van € 5.000 beschikbaar. Aanvragen die de doelstellingen van de zogenaamde breedtesportimpuls het dichtst benaderen, krijgen voorrang. De regeling eindigt 31 december 2009. Alle sportverenigingen in Papendrecht zijn over de subsidieregeling per brief geïnformeerd.

Deel dit bericht met je vrienden!