maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Gemeente Papendrecht in het gelijk gesteld

18 maart 2005

PAPENDRECHT - Het college van B&W van Papendrecht is door de rechtbank in Dordrecht bevestigd in haar handelen omtrent afwijzing van een handhavingsverzoek met betrekking tot busonderneming Arriva. Naar aanleiding van de vestiging van Arriva op bedrijventerrein Molenvliet in januari 2003, plaatsten omwonenden en ondernemers vraagtekens bij het feit of deze vestiging binnen de regelgeving bleef. De partijen waren van mening dat de activiteiten van Arriva, maar ook van het naastgelegen bedrijf Schenk Tanktransport, in strijd waren met de Wet milieubeheer en het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarom verzocht drukkerij Mouthaan het college handhavend op te treden tegen deze bedrijven.

Het college is echter van mening dat de bedrijfsactiviteiten wel degelijk passen binnen de geldende regelgeving en wees het handhavingsverzoek daarom af. Mouthaan startte hierop een juridische procedure bij zowel de Raad van State in Den Haag als de Rechtbank in Dordrecht. De Raad van State oordeelde op 27 oktober 2004 over de milieuaspecten van het beroep dat het college het handhavingsverzoek terecht heeft afgewezen. De rechtbank bevestigde (op 18 februari) dat ook wat betreft de ruimtelijke ordeningsaspecten het college juist heeft gehandeld door het verzoek van Mouthaan af te wijzen.

Deel dit bericht met je vrienden!