woensdag 27 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Bestuur vogelwacht Alblasserwaard versterkt

4 april 2005

PAPENDRECHT - Het bestuur van de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard NVWA gaat verstevigd de komende jaren haar taken uitvoeren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind maart gingen de leden akkoord met de aanstelling van drie nieuwe bestuursleden en de prolongatie van de penningmeester.

Het huidige bestuurslid en penningmeester ad interim Dick Markesteijn prolongeert zijn functie. Nieuw binnen het bestuur van de NVWA is Riny Franken uit Sliedrecht. Zij zal zich binnen het bestuur gaan richten op de planologie en de ruimtelijke problematiek binnen de Alblasserwaard.

Frans Kans uit Papendrecht heeft zich bereid gevonden om voor 3 jaar op te treden als secretaris. Deze belangrijke functie werd jarenlang door de andere bestuursleden verricht en ging ten koste van andere werkzaamheden. Tot slot is Bas de Lange uit Kinderdijk gekozen als bestuurslid. Hij zal zich met Henk de Groot uit Sliedrecht (reeds bestuurslid) gaan toeleggen op de technische deel van het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard.

De andere bestuursleden, Leen den Ouden (educatie), Arie van den Berg (voorzitter) en Arnoud van de Ridder (PR/Voorlichting en Tuinen) zijn blij met de versterking en kunnen zich nog meer gaan toeleggen op hun eigen taakgebieden. Allard Banga vertrok als bestuurslid en legde ook zijn functie neer als coordinator van de Weidevogelwerkgroep van de NVWA. Zijn functie is overgenomen door Jan Andeweg.

Lees meer over:

nvwa streeknatuurcentrum
Deel dit bericht met je vrienden!