zondag 20 juni 2021

Alles over Papendrecht

Theater op de Pontenniersweg

12 april 2005

PAPENDRECHT - Maandag 11 april was de slotavond van de raadsvergadering die 31 maart begon, maandag 4 april werd voortgezet en nu, wederom, de nieuwbouw van het theater De Willem op de agenda had staan.

De coalitiepartijen PAB, CDA en VVD dachten met een amendement de zaak te kunnen forceren. Dat amendement is met 13 van de 19 aanwezige stemmen weliswaar aangenomen, maar heeft niet tot een beslissing kunnen leiden. Een groot aantal raadsleden (soms ook van de coalitie) lieten blijken dat de interpretatie van het amendement, door het college na een lange schorsing overgenomen, voor tweeërlei uitleg geschikt was. Zo mocht de investering in het nieuwe theater maximaal 10 miljoen bedragen. Mogen daar de CAI-gelden (opbrengst verkoop aandelen Centrale Antenne Inrichting) bij betrokken zijn zodat straks geen potje voor door de raad te besteden 'leuke dingen' (de renteopbrengst van de CAI) zou opdrogen? De berekening van het exploitatietekort voor theater en cultuurhuis zal ingewikkeld worden omdat de bibliotheek en het museum naar het theater annex cultuurhuis gaan verhuizen. 'Welk museum, dat hadden we toch niet meer' zegt J. Tegelaar van de PvdA. Over appels en peren gesproken.

De vergadering werd gesloten met de afspraak dat het college in de septemberraad met de uitwerking komt van wat de consequentie is uit het nu aangenomen amendement. Daarin wordt uitgegaan van een theater met toneeltoren en 500 stoelen, balkon, foyer en horecafunctie en/of leescafé. Dat alles voor minder dan 10 miljoen. Het theater komt tussen Bosch en Pontonniersweg ter hoogte van het voormalige vloerenbedrijf. Bovendien moet het architectonisch passen in het beeld van de dijkbebouwing ter plekke.

Deel dit bericht met je vrienden!