Sunday 19 September 2021

Alles over Papendrecht

Euducatieve kweekkas

1 september 2005

PAPENDRECHT - De Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' (NVWA) is een particuliere natuurvereniging met ongeveer 1000 leden en donateurs. De vrijwilligers zetten zich al ruim 35 jaar in voor het behoud van flora, fauna, het leefmilieu en de natuur in het veenweidelandschap van het Groene Hart, waarvan de Alblasserwaard deel uitmaakt.

Vanuit de Jeugdwerkgroep is de behoefte ontstaan om de kinderen, door middel van het zelf actief bezig te zijn met zaaien en poten, dichter bij de natuur te brengen. Daarbij speelt de eigen verantwoordelijkheid een rol. Het bestuur is hierop ingesprongen en heeft de mogelijkheden onderzocht voor een kweekkas, bestemd voor natuureducatie voor jeugdclubleden. Onderzoek wees uit dat plaatsing achter het SNC, naast de helofytenfilter goed mogelijk is: zonnig, veilig en op afgesloten terrein.

De NVWA is in contact gekomen met een kassenbedrijf uit Groessen. Dit bedrijf koopt oude kassen op en hergebruikt materialen zoveel mogelijk voor "nieuwe" kweekkasjes die op maat worden gemaakt voor particulieren en organisaties. Deze manier van werken past in de filosofie van de NVWA: zuinig omgaan met grondstoffen en de uitgaven beperken.

Naast het gebruik van de kweekkas door de jeugdclubs van de NVWA zelf, zal de kweekkas een duidelijk onderdeel vormen van de natuureducatie voor het toenemend aantal groepen leerlingen van de basisscholen die het Streeknatuurcentrum jaarlijks bezoeken. Verwacht mag worden dat er van het gebruik van de kweekkas een stimulerende werking uitgaat: zien doet begrijpen en begrijpen zet aan tot doen.

Het bestuur van de NVWA heeft een sponsorverzoek ingediend bij de Rabobank in Papendrecht. De bank heeft positief geantwoord en de aanschaf van de kas en aanverwante materialen volledig vergoed. Het bestuur van de NVWA wil mede namens alle jeugdleden en betrokkenen de Rabobank hartelijk danken voor dit gulle initiatief.

Deel dit bericht met je vrienden!