zondag 28 november 2021

Alles over Papendrecht

Papendrecht heeft eigen postzegel

13 oktober 2005
PAPENDRECHT - Op donderdag 13 oktober is het eerste velletje postzegels met afbeeldingen van Papendrecht officieel overhandigd aan burgemeester De Bruin.

Erwtenpellers
Papendrecht viert in 2005 het 900-jarig bestaan. Rond het jaar 1000 kreeg het gebied waar nu Papendrecht ligt permanent bewoners. Inwoners van Papendrecht vonden eeuwenlang hun bestaan in de visserij, de teelt van riet en rijshout en het belangrijke dijkwerk. Het paaltje links op het postzegelvel verwijst naar de dijkdoorbraak van 1953. Watermanagement in de vorm van dijkbewaking en drooglegging met windmolens heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de plaats. De molens bepaalden in vroeger tijden de aanblik van het dorp en zijn te zien in het wapen van Papendrecht. Om bij te verdienen verbouwden en pelden Papendrechters erwten die zij verkochten in Dordrecht. Dit leverde de bijnaam erwtentellers op en het beeld van een erwtenpeller op de eigen postzegel.

Een dijk van een dorp
Papendrecht groeide vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw uit tot een dorp met stedelijk karakter. In 1960 werd dankzij de industriële ontwikkeling en de opkomst van de moderne scheepsbouw de tienduizendste inwoner begroet, terwijl het dorp in 1875 nog maar 2400 zielen telde. Het karakter van de plaats is door de jaren heen dan ook sterk veranderd. De vissershaven maakte bijvoorbeeld plaats voor een jachthaven. Net rechts van de postzegel is nog een visje op een dak te ontwaren; een overblijfsel uit de oude vissersbuurt. Weilanden maakten plaats voor woonwijken en waar ooit de erwtenpellers op het land werkten, heerst nu de bedrijvigheid van industrie. Desondanks is op het unieke zegelvel te zien dat Papendrecht een moderne gemeente is, waar veel groen en mooie doorkijkjes bewaard zijn gebleven.

Interpretatie van de kunstenaar
Overigens is het gekozen stukje dijk met 2 huizen uit het dijklint op de postzegel zelf ongelukkig gekozen, omdat de 2 huizen bij vrijwel alle Papendrechters onbekend is, zelfs bij uw redacteur. Oud-wethouder Piet Kaptein wist zelfs ook niet waar deze huizen staan en of ze überhaupt wel in Papendrecht staan. "Het zou zelfs een stukje Volendam kunnen zijn", aldus Kaptein. Uiteindelijk kwamen we terecht bij Piet Verschoor, die meende dat het waarschijnlijk dijkhuizen zijn in de Visschersbuurt, maar zeker weten doet hij het niet. Dus wie het echt weet, mag het zeggen! Navraag bij TPG Post leert ons dat dit nu eenmaal de vrijheid is die de kunstenaar heeft gehad en het dus de interpretatie is die de kunstenaar heeft gehad.

De 2 bewoners Bas de Winter en Jasper 't Jong geven aan dat het hun twee huizen op de Visschersbuurt zijn, nr.148 en156, gelegen tussen de Zalmsteeg en de Merwedebrug. Binnen 2 dagen na verschijning van de postzegels hebben ze meer dan 300 enthousiaste reakties ontvangen.

Papendrechters mag trots zijn op onze eigen postzegel, want dit is slechts voorbehouden aan een select aantal gemeenten in Nederland. Burgemeester de Bruin was zelfs "papentrots", zoals hij dat noemde. En uiteraard is dit weer een hoogtepunt in de viering van 900 jaar Papendrecht.

De officiële overhandiging van het eerste velletje zegels (zie ook boven)

En de overhandiging van het velletje Mooi Nederland Dorpenvel waar papendrecht dus ook met één zegel op voorkomt (zie ook onder)

Serie 'Mooi Nederland'
De postzegelserie 'Mooi Nederland' bestaat uit tien postzegelvelletjes met elk als onderwerp een Nederlandse woonplaats. Ook in 2006 en 2007 verschijnen postzegelseries 'Mooi Nederland'. De postzegelvelletjes tonen steeds bekende en karakteristieke gebouwen en locaties uit de woonplaats. Bijzonder is dat wanneer je alle tien velletjes op volgorde van uitgiftedatum naast elkaar legt, zij samen één lang panorama vormen van 'Mooi Nederland'. De oplage van de zegelvelletjes is beperkt en varieert per uitgifte. De postzegels hebben een frankeerwaarde van € 0,39. Morgen verschijnt de gehele serie van tien verschillende postzegels 'Mooi Nederland' op twee postzegelvelletjes van elk vijf zegels. Vandaag geeft TPG Post de postzegels van Roermond en Papendrecht uit. Dit is de vierde reeks uit de hele serie 'Mooi Nederland'. Eerder dit jaar ontvingen Nijmegen en het dorpje Nederland (gemeente Steenwijkerland, Overijssel) de primeur. Later in het jaar volgden Amsterdam en Bolsward.

Esther de Vries
De serie 'Mooi Nederland' is ontworpen door Esther de Vries. Zij bezocht zelf alle steden en dorpen. De foto's die zij heeft gemaakt van gebouwen, plekken en voorwerpen heeft zij gebruikt in haar ontwerpen. Op het eerste gezicht lijken de postzegelvelletjes een horizon te verbeelden, maar als je goed kijkt, wordt onder andere door de schaalverschillen duidelijk dat het hier niet om een realistische voorstelling gaat, maar meer om een landschap vol herinneringen van de ontwerpster aan de betreffende woonplaats. Esther de Vries studeerde in 1998 af aan de Rietveld Academie en werkt sindsdien als zelfstandig grafisch ontwerper in Amsterdam.

Oplage en verkrijgbaarheid
De postzegels 'Mooi Nederland - Papendrecht' hebben een oplage van 100.000 velletjes en zijn vanaf morgen verkrijgbaar in de gemeente Papendrecht bij de lokale (postzegel)verkooppunten. Verder is het velletje landelijk verkrijgbaar bij de Collect Club van TPG Post en via www.tpgpost.nl. Morgen verschijnt ook de gehele serie van tien verschillende postzegels 'Mooi Nederland' op twee postzegelvelletjes van elk vijf zegels. Deze zullen in heel Nederland te koop zijn bij alle bekende postzegelverkooppunten en via www.tpgpost.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!