woensdag 27 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Directie peuterspeelzaalwerk en ouders in geweer tegen hoge tarieven

9 december 2005

PAPENDRECHT - Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van de raad van Papendrecht, afgelopen donderdag bleken zowel de directie van Wasko, de stichting voor kinderopvang, als een grote groep betrokken ouders, inspreektijd gevraagd te hebben om te beklemtonen hoe belangrijk een hogere subsidie is voor de exploitatie van de peuterspeelzalen.
Mevrouw Veldhoen gaf namens de ouders aan dat de verdubbeling van de ouderbijdrage voor bepaalde inkomensgroepen onaanvaardbaar is en ook in verhouding tot omliggende gemeente, Papendrecht tot verreweg de duurste gemeente maken, wat dit betreft. Aanleiding was het agendapunt waarbij de raad werd voorgesteld om de subsidie, die eerder was verlaagd met 50.000 euro alsnog met 22.000 te verhogen.

Ook de directie van Wasko, in de persoon van Nico de Gier, ondersteunde met cijfers de gevolgen van het beleid en beklemtoonde dat de subsidieverlaging feitelijk helemaal ongedaan gemaakt moest worden om de -met sluiting bedreigde Minimolen aan de Stellingmolen- open te kunnen houden.De raad zal in haar vergadering van december definitief beslissen, maar de kans is groot dat het voorstel van het college wordt overgenomen maar wellicht met die aanvulling, op amendement van D66, dat er een aftopping zal plaatsvinden waarbij inkomens van 44.000 of meer in het geheel geen subsidie krijgen. Zij zullen dus de kostprijs van 103 euro per kind per maand volledig moeten betalen. De visie van de gemeente is: gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk moet een voorziening worden waarvan ouders met lagere inkomens gebruik kunnen maken en een voorziening voor doelgroepkinderen (kinderen met een indicatie van achterstand of sociaal-medische indicatie).

Deel dit bericht met je vrienden!