zondag 24 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Gemeente Papendrecht bedankt vrijwillegers

17 december 2005

PAPENDRECHT - Enkele actieve Papendrechters werden donderdag 15 december in het Papendrechtse gemeentehuis in het zonnetje gezet omdat zij zich extra inzetten voor een betere leefbaarheid in Papendrecht. Wethouder A. Vogel bedankte hen uitgebreid voor het werk dat zij verricht hebben om activiteiten en projecten in de wijken te realiseren.
Een ZAP-speldje + bijbehorende oorkonde in het kader van de actie Nederland Schoon ging naar Johan Voerman, Reinier Cameron en de 6-jarige Emma Versteeg.
F.J. Dierdorp en L. van der Linden ontvingen een afvalgrijper ter aanmoediging.

De kandidaten werden voorgedragen door de Papendrechtse wijkplatforms en/of medewerkers van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente omdat zij regelmatig op pad gaan om hun omgeving schoon te houden.

De wethouder maakt van de gelegenheid gebruik om bestuurders van de Papendrechtse wijkplatforms, vrijwilligers en wijkcoördinator Leni van Mourik te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in 2005. Hij blikte terug op resultaten die onder de vlag van wijkgericht werken in 2005 werden bereikt: aanpassingen van speelplekken, verbetering van verlichting van fiets- en wandelpaden, verkeersmaatregelen, voorzieningen om fietsen en scooters op de stoep tegen te gaan, schoonmaakacties, uitbreiding van het skatepark, bankjes bij verzorgingshuis Stolpehove en niet te vergeten de 28 straat- en buurtfeesten. Verder wees hij op het succes van het Meldpunt veiligheid, leefbaarheid en onderhoud. Tot slot kondigde hij aan dat de Werkgroep Wijkgericht Werken (waarin onder andere de wijkplatforms vertegenwoordigd zijn) voor 2006 heeft gekozen voor drie dominante thema’s:
• jeugd,
• parkeren in de wijken
• de openbare ruimte rond hoogbouw (aansluitend aan het voornemen van woningstichting Westwaard Wonen).

Meer informatie over de inwoners die een ZAP-speldje hebben ontvangen:

Over Stichting Nederland Schoon
In het kader van het Convenant Verpakkingen III hebben de overheid (VROM), de gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (SVM.PACT, MKB Nederland en het VNO-NCW) afgesproken aandacht te geven aan het vraagstuk zwerfafval. In het deelconvenant Zwerfafval hebben de partijen heldere en meetbare afspraken opgenomen over de reductie van zwerfafval in de komende jaren. Stichting Nederland Schoon is in 1991 opgericht door het bedrijfsleven, de overheid en belangenorganisaties als de ANWB.

Johan Voerman, (7 juni 1948) is al jaren een zwerfafvalpakker in de Stellingmolen en omgeving en daarnaast ook actief bestuurslid in het wijkplatform Molenvliet-Wilgendonk. Johan heeft afvalgrijpers in voorraad staan en hoopt dat medebewoners zijn voorbeeld willen volgen. Johan blijft stug doorgaan, ondanks het feit dat hij weleens het idee heeft dat hij de enige is in Papendrecht die zich zo druk kan maken om een schone woonomgeving. Naast het verwijderen van afval en vele lege flessen zet Johan zich via het wijkplatform Molenvliet-Wilgendonk ook in voor andere zaken in de buurt.

Reinier Cameron, (8 mei 1936) maakt met regelmaat zijn woonomgeving afvalvrij. Onlangs heeft hij van de gemeente een afval grijper gekregen. De heer Cameron is getipt door medewerkers van de gemeente Papendrecht. Hij is een opvallende verschijning in de buurt. Verder weten we helaas niet zoveel van hem.

Emma Versteeg (26 februari 1999) wordt in 2006 zeven jaar. Samen met vriendjes en vriendinnetjes houdt zij het hele plein schoon waaraan zij woont. Ze heeft deze zomer een afvalgrijpertje in bruikleen gekregen en daarvan is ze helemaal enthousiast geworden. Haar ouders komen regelmatig ruimte tekort in de container omdat Emma zoveel rommel ophaalt. Ondanks haar leeftijd schroomt ze niet om andere kinderen of volwassenen aan te spreken op het op straat gooien van allerlei zaken.

Lees meer over:

vrijwilligers wijkplatform
Deel dit bericht met je vrienden!