Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

Vogel lijsttrekker CDA

30 december 2005

PAPENDRECHT - André Vogel voert in Papendrecht de CDA-kandidatenlijst voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen aan. De Algemene Ledenvergadering heeft de zittende raadsleden het vertrouwen gegeven om komende periode het werk voort te zetten. U vindt de huidige fractievoorzitter Fred Hoek op plaats twee, de pas twee jaar geleden aangetreden Arie v.d. Stelt op drie en Hugo Spek op vier.

Op plaats vijf staat de eerste nieuwkomer: de 37 jarige Marco Ywema. Marco is de huidige voorzitter van het afdelingsbestuur en werkzaam als interim-manager bij de Gemeente Rotterdam. De plaatsen zes en zeven worden bezet door Egbert Lichtenberg (38 jr.) en Dick v.d. Gugten (51 jr.). Egbert is adjuct gemeentesecretaris in de gemeente Oosterhout en Dick is werkzaam als programmamanager bij de Bestuursacademie Nederland. Het huidige raadslid Tine Kouwenhoven heeft aangegeven niet meer op een verkiesbare plaats te willen staan.

Enkele speerpunten van het CDA voor de komende jaren zijn:
* De voortrekkersrol van het CDA bij wijkgericht werken voortzetten en uitbouwen
* De bouw van een sober en betaalbaar theater of verbouw van het huidige theater
* Streven naar 24-uurszorg in Papendrecht (tandarts, apotheek, huisarts, thuiszorg)
* Een ruimhartig sociaal beleid voor de echte minima
* Onbetaald straatparkeren buiten de parkeergarages
* Betaalbare starterswoningen en voldoende sociale woningbouw
* Stimuleren en betaalbaar houden van kinderopvangmogelijkheden
* Het bestaande groen in woonwijken handhaven
* Geen woningbouw op het Slobbengors
* Het gebied boven de A15 groen houden
* Samenwerken met verenigingen en kerken om het welzijn van Papendrechters te bevorderen
* Structureel en tijdig onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden
* Een modern zwembad en goede sporthallen in Papendrecht
* Stimuleren dat bedrijfsleven en onderwijs meer samenwerken
* Betere dienstverlening aan burgers door o.a. benutten mogelijkheden internet
* Een open manier van besluitvorming in de Gemeenteraad
* Samenwerken in Drechtstedenverband met behoud van eigen identiteit

De volledige kandidatenlijst en het volledige verkiezingsprogramma is beschikbaar op www.cdapapendrecht.dds.nl

Lees meer over:

CDA gemeenteraadsverkiezingen
Deel dit bericht met je vrienden!