Alles over Papendrecht...
12jan 2006

Werkwijze oeverbeschoeiingen nader bekeken

PAPENDRECHT - In opdracht van de gemeente zijn de afgelopen weken oeverbeschoeiingen in de wijk Molenvliet vervangen. Tijdens die werkzaamheden rezen bij bewoners en raadsleden vragen over de toegepaste methode.

Verschillende oeverbeschoeiingen bestaan uit houten paaltjes die zijn bewerkt met een stof die bedoeld is om het hout te verduurzamen, creosoot. Gebruik van dit middel op hout dat in contact komt met oppervlakte- of grondwater is sinds 2003 verboden. Niet verplicht is een in het verleden geplaatste en nu nog goede gecreosoteerde oeverbeschoeiing te verwijderen.

Wanneer de oeverbeschoeiing aan vervanging toe is, worden in Papendrecht twee methoden gehanteerd, nl. allereerst het verwijderen en afvoeren en daarnaast het in de grond drukken van de palen. Deze methoden worden toegepast in de veronderstelling dat dit de minst milieubelastende werkwijze is en de milieuwet- en regelgeving dit toestaat. Inmiddels is gebleken dat het in de grond drukken van de palen ter discussie staat. Totdat is vastgesteld of deze methode wel of niet is toegestaan, staakt de gemeente toepassing van deze methode.

De gemeente Papendrecht hecht belang aan een gezond milieu en een gezonde en prettige woonomgeving. Na de signalen van bewoners en raadsleden zijn daarom direct externe deskundigen van Waterschap Rivierenland en Milieudienst Zuid-Holland Zuid ingeschakeld. De gemeente is momenteel in afwachting van hun bevindingen. Afhankelijk daarvan wordt bepaald of de werkwijze wordt aangepast.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de heer E. Versluis, via telefoonnummer 078- 641 89 11.Deel dit bericht met je vrienden!