Alles over Papendrecht...
18jan 2006

Wijkonderhoud: gladheidsbestrijding

PAPENDRECHT - Ieder jaar weer verrassen gladheid en sneeuwval weggebruikers. De gevolgen variëren van onschuldige blikschade tot ernstige letselschade of soms erger. De gemeente heeft als wegbeheerder de plicht voor een goede en veilige staat van de wegen te zorgen. Binnen deze verantwoordelijkheid valt ook de gladheidbestrijding.

Maar wanneer gladheid optreedt, kunnen de gemeentelijke medewerkers niet op alle wegen tegelijk optreden. Daarom is een prioriteitenlijst samengesteld, die als volgt luidt:
1 doorgaande verbindings- en busroutes
2 wijkontsluitingswegen
3 wijkontsluitende- en schoolfietspaden
4 belangrijke woonstraten
5 overige fietspaden
6 voetgangersgebieden bij openbare gebouwen en markt

Overige woonstraten worden alleen bij langdurige gladheid en zogenaamde verijzing behandeld. Voor woonerven en voetpaden wordt een beroep gedaan op de omwonenden zelf. Ook vraagt de gemeente buren te helpen die zelf de stoep of straat niet van sneeuw kunnen ontdoen. Op de gemeentewerf zijn zoutzakjes met een inhoud van 25 kg tegen kostprijs van 5 euro te koop.Deel dit bericht met je vrienden!