maandag 29 november 2021

Alles over Papendrecht

Wijkplatform Westpolder zegt samenwerking met gemeente op

27 februari 2006

PAPENDRECHT - In een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders hebben de bestuursleden van Stichting Wijkplatform Westpolder laten weten dat zij in de bestuursvergadering van 13 februari hebben vastgelegd per 1 maart 2006 de samenwerking met Gemeente Papendrecht te beëindigen. Aanleiding zijn de reeds langlopende discussies met betrekking tot de samenwerking tussen Wijkplatform Westpolder en gemeente. De bestuursleden hebben moeten vaststellen dat gebrek aan vertrouwen in de huidige wethouders en ambtelijk apparaat verder samenwerken onmogelijk maakt.

Het besluit de samenwerking te beëindigen is niet plotseling genomen. Al sinds begin 2005 lopen de discussies met de Wethouders over de aanpak van Wijkgericht Werken door de ambtenaren. Een belangrijk struikelblok vinden zij dat de problemen van burgers die zij aandragen, verdrinken in een bureaucratisch moeras. Ook van de veelgeroemde communicatie naar de burger komt naar het idee van het bestuur veel te weinig terecht. Met name van het tijdig en behoorlijk informeren van inwoners, maar vooral ook het luisteren naar hen. Bij de oprichting van de Stichting op 30 mei 2002 heeft het bestuur zich o.a. ten doel gesteld als bruggenbouwer te willen functioneren om de grote kloof tussen burgers en overheid te verkleinen. Speerpunt nr. 1, Wijkgericht Werken, van de coalitie PAB, CDA en VVD zou hier naadloos op aansluiten.

Het bestuur is van mening dat de wethouders en de raad onvoldoende in staat zijn gebleken dit de afgelopen vier jaren te realiseren. Het spijt het bestuur zeer, dat tot deze stap besloten moest worden, temeer daar de samenwerking met de lokale politie en de relatie met de wijkbewoners zeer goed is, dit wil het bestuur zeker continueren. Ondanks deze positieve kanten ziet het bestuur geen uitweg meer langer met de gemeente samen te werken.

De ChristenUnie-fractie heeft vrijwel direct gereageerd met een persbericht, waarin men aangeeft dat de motivering van dit besluit de fractie heeft geschokt. De fractie heeft een aantal schriftelijke vragen opgesteld aan het college hoe dit zo ver heeft kunnen komen en wat men denkt eraan te gaan doen en vraagt op korte termijn een reactie. Andere partijen hebben op dit moment nog geen reactie gegeven.

Lees meer over:

wijkplatform westpolder
Deel dit bericht met je vrienden!