Alles over Papendrecht...
19jun 2006

Werkwijze oeverbeschoeiingen stopgezet en nader onderzocht

PAPENDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht heeft na onderzoek door onafhankelijke, externe deskundige besloten bij het vervangen van oeverbeschoeiingen de methode van wegdrukken van gecreosoteerde palen niet meer toe te passen. Eerder rezen bij bewoners van de wijk Molenvliet en raadsleden vragen toen in opdracht van de gemeente de beschoeiingen in Molenvliet op deze wijze werden vervangen.
De betreffende oeverbeschoeiing is behandeld met creosoot, een middel om hout te verduurzamen, dat onder bepaalde omstandigheden schadelijk kan zijn voor het milieu. Omdat de gemeente elk risico op aantasting van de gezondheid van omwonenden en milieu wil uitsluiten, werden de werkzaamheden gestaakt. Externe deskundigen werden ingeschakeld om de juridische en milieu-aspecten te doorgronden.

De voornaamste onderzoeksuitkomsten zijn:

  • sinds 1990 is gebruik van gecreosoteerd hout als bouwmateriaal verboden; sindsdien wordt het niet meer toegepast door de gemeente Papendrecht
  • op basis van de huidige milieubeleid en –wetgeving kunnen bestaande beschoeiingen van gecreosoteerd hout worden gehandhaafd en hoeven deze niet te worden verwijderd
  • huidige wet- en regelgeving biedt geen duidelijkheid over de vraag of het wegdrukken van
    gecreosoteerde beschoeiing daadwerkelijk verboden is.
  • het in de grond drukken van gecreosoteerd hout is uit milieuoverwegingen niet wenselijk
  • uit milieubeleid en -wetgeving is onvoldoende duidelijk hoe moet worden omgegaan met de bijna 8 kilometer in Papendrecht eerder in de grond gedrukte gecreosoteerde beschoeiing.

Omdat de uitkomsten van het onderzoek en de wet- en regelgeving op verschillende punten onduidelijk zijn, heeft de gemeente Papendrecht de Milieudienst, Milieupolitie en ministerie van VROM gevraagd duidelijk - en financieel haalbaar - beleid te ontwikkelen m.b.t. de in de grond gedrukte gecreosoteerde beschoeiing.
In afwachting van de gevraagde beleidslijn ontwikkelt de gemeente Papendrecht geen beleid voor het verwijderen van de ondergedrukte beschoeiingen.Deel dit bericht met je vrienden!