vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Nieuw rijbewijs op kaartformaat

16 september 2006

PAPENDRECHT - Vanaf 1 oktober 2006 wordt een nieuw rijbewijs uitgegeven, bedoeld voor iedereen die vanaf dat moment slaagt voor een rij examen of het rijbewijs moet vernieuwen. Het huidige papieren rijbewijs wordt vervangen door een plastic kaart op bankpasformaat. Het nieuwe rijbewijs is handzaam, duurzaam en beter beveiligd.


Aanvragen van het nieuwe rijbewijs gebeurt als vanouds op het gemeentehuis, waar het een week later kan worden opgehaald. Vanwege het aanbrengen van beveiligingskenmerken wordt het rijbewijs centraal aangemaakt en is dit geen taak meer van de gemeente. Houd dus rekening met een wachttijd van vijf werkdagen (als de aanvraag voor 14.00 uur is gedaan). Een spoedaanvraag is mogelijk, maar hieraan zijn extra kosten verbonden.
Wie het rijbewijs door verlies of diefstal kwijt is, moet altijd een proces-verbaal laten opmaken bij de politie. Zonder dit proces-verbaal kan geen nieuw rijbewijs worden aangevraagd.
Overigens is voor zowel de aanvraag van een verklaring van rijvaardigheid als voor het opsturen van een 'eigen verklaring' (medische verklaring van geschiktheid) naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geen uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie meer nodig.
Verder hoeven geen verklaringen meer mee te worden genomen om uw rijvaardigheid en geschiktheid aan te tonen. Bent u al in het bezit van een rijbewijs, dan dient u dit rijbewijs uiteraard wel te overleggen.
Tot slot hoeft slechts één goedgelijkende kleurenpasfoto (volgens de nieuwe richtlijnen) te worden ingeleverd bij de aanvraag.
Voor alle vragen betreffende rijvaardigheid, medische geschiktheid en daarmee samenhangende eisen, kunt u zich wenden tot de regiokantoor van het CBR, telefoon 070-4130100 of bekijk de websites www.cbr.nl, www.rijbewijs.nl, www.RDW.nl.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Papendrecht, telefoon (078) 6418 911.

Vrijdag 29 september geen afgifte rijbewijzen
Het nieuwe systeem voor afgifte van rijbewijzen wordt vrijdag 29 september getest. Deze dag kunnen daarom geen rijbewijzen worden aangevraagd en afgegeven. Verloopt uw rijbewijs op die dag of in de daaropvolgende week, vernieuw dan uiterlijk donderdag 28 september uw rijbewijs bij de afdeling Publiekszaken. U krijgt het rijbewijs dan nog direct mee. In het algemeen geldt: wacht niet tot het laatste moment om uw rijbewijs te vernieuwen!
Als u ook medisch gekeurd moet worden, is het goed nu al met bovenstaande rekening te houden. Immers, als u naar een medisch specialist wordt doorverwezen, kan de keuringstermijn oplopen.

Bromfietscertificaat
Het bromfietscertificaat dat door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen wordt uitgegeven, is per 1 oktober niet meer verkrijgbaar, maar wordt dan geïntegreerd in het nieuwe rijbewijs en kan worden afgehaald bij de afdeling Publiekszaken een rijbewijs met de nieuwe categorie AM, eveneens vijf werkdagen na aanvraag.

Lees meer over:

rijbewijs
Deel dit bericht met je vrienden!