maandag 25 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Bij start winkelcentrum gratis parkeren tijdens winkelen

25 oktober 2006

PAPENDRECHT – Bij de oplevering van het nieuwe centrum kiest de gemeente voor een proefperiode met gratis parkeren, zowel op straat als voor de eerste twee uur in de garages.

Beperkte tarieven
Om te voorkomen dat mensen de hele dag gratis hun auto parkeren in de garages en er zodoende voor de bezoekers van de winkels geen plaats is, moet men vanaf het derde uur een tarief van € 1,- per uur betalen in de garages. Na een half jaar wordt in twee stappen het parkeertarief ook voor de eerste uren ingevoerd. Afhankelijk van de effecten daarvan op het parkeergedrag bekijkt de gemeente of andere maatregelen - zoals betaald parkeren op straat – noodzakelijk zijn.
Dit draagt bij aan een aantrekkelijk centrum dat veel bezoekers trekt, door het parkeren op straat te beperken en de parkeertarieven redelijk te houden.

Alles op een rijtje:

  1. Bij de oplevering van het nieuwe centrum geldt een proefperiode voor parkeren. In deze periode is sprake van onbetaald parkeren op straat en voor de eerste twee uur in de garages. Vanaf het derde uur geldt een parkeertarief van € 1,- per uur in de garages. Dit om te voorkomen dat langparkeerders de hele parkeergarage vullen en er voor bezoekers geen plaats meer is. Op straat is alleen kort parkeren (maximaal 1 uur) toegestaan in de blauwe zone. De bestaande blauwe zone wordt uitgebreid.
  2. In twee stappen (steeds na een half jaar) wordt in de garages het parkeertarief ook voor de eerste uren ingevoerd.
  3. Gedurende de proefperiode wordt gemeten wat het reële parkeergedrag is van de (auto-) bezoekers van het centrum.
  4. Als het invoeren van het parkeertarief in de garages leidt tot meer geparkeerde auto’s op straat, dan neemt de gemeente maatregelen om deze beweging te keren en terug te leiden naar de parkeergarages. Het invoeren van betaald parkeren op straat is dan een optie.
  5. Wanneer op enig moment sprake is van drastische effecten op het parkeergedrag, treft de gemeente snelle (prijs)ingrepen.
  6. Bijzondere aandacht in de proefperiode, en overigens ook in de periode daarna, gaat uit naar het parkeren van bewoners en het parkeren van personeel van het winkelcentrum. Het college doet op deze punten nadere voorstellen.
  7. Door onder meer voldoende parkeerplekken voor fietsers te realiseren, wil de gemeente onnodig autogebruik verminderen.
  8. De bereikbaarheid van het centrum voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, ouderen en ouders met kinderwagens vraagt bijzondere aandacht.
  9. Overlast in de directe omgeving van het centrum wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen.
Deel dit bericht met je vrienden!