dinsdag 30 november 2021

Alles over Papendrecht

Overname reiniging door Netwerk weer dominant in de Raad

1 december 2006

PAPENDRECHT - Op de agenda stond: ‘Voorstel om de inzameling van huishoudelijk afval en het grootschalig machinaal vegen onder te brengen bij Netwerk NV’. Het college stelde voor om dat agendapunt naar volgend jaar te verplaatsen. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat zij vreesde dit gevoelige onderwerp niet heelhuids door de raad te krijgen.

Bekend was dat meerdere partijen, w.o. de Christen Unie, die een brief had gestuurd met vragen over de ontbrekende cijfers waaruit zou blijken dat de overgang naar Netwerk verstandig zou zijn. Daarnaast had men juridische vragen mbt de aanbesteding. Van het PAB was bekend dat zij een vurig betoog gingen houden, zoals al tijdens de commissievergadering was aangekondigd. Zij hadden zich goed voorbereid en kregen nu geen kans hun bezwaren te ventileren omdat de meerderheid van de raad besloot het onderwerp door te schuiven.

Fractievoorzitter van het PAB Margré van Wijngaarden had o.a. willen aanvoeren: “Als we hier ja tegen zeggen is dit het begin van het einde: We beginnen met de afvalinzameling; Eigenhandig is de veegdienst al toegevoegd; volgend jaar volgt de gladheidbestrijding,
daarna (omdat er minder materieel is) wordt de werkplaats uitgedund; het afvalbrengstation staat volgend jaar ter discussie, dat hebben we bij voorbaat al weggegeven aan Netwerk.

De werf heeft dan geen mensen en geen functie meer. Wat ons betreft zijn de beoogde kwaliteit- en efficiencyverbetering allerminst aangetoond, om nog maar te zwijgen over de verbeteringen voor het personeel. Voeg daarbij het risico van een nieuwe verbonden partij, zijnde Netwerk en dan blijft er wel heel weinig over om de overstap te maken.”

Een ander agendapunt dat het PAB graag op de agenda geplaatst had willen zien, maar dat niet voor elkaar kreeg, betreft de problemen tussen Scouting en de Hondenvereniging enerzijds en de gemeente anderzijds. Door ziekte van wethouder Zaal kon dit niet worden behandeld. Dat neemt niet weg dat uitstel van een zaak die in de plaatselijke gemeenschap sterk leeft, mede door publicitaire activiteiten, jammer is. Margré van Wijngaarden heeft nu haar vragen schriftelijk ingediend in de hoop dat er eerder aan een oplossing gewerkt kan worden met de betrokken partijen. Haar vragen zijn: “Waarom moet de VVHP weg van Slobbengors? Niemand heeft er last van, de mensen van VVHP willen daar zelf niet weg. In het verlengde daarvan: Waarom wordt er een oplossing gezocht voor een probleem dat er niet is? Hoe denkt de Gemeente de schade, die aan eigendommen van Scouting is ontstaan te gaan vergoeden? Op welke wijze gaat het College invulling geven aan het streven: “waardering hebben voor het Papendrechtse verenigingsleven”? Voorzitter, wij kennen mevrouw Zaal als iemand, die zich ook in haar periode als raadslid, zeer betrokken voelde bij het Papendrechtse verenigingsleven. Naar aanleiding van deze gang van zaken zijn er echter maar twee conclusies mogelijk: De wethouder is niet te vertrouwen in haar afspraken en toezeggingen naar ons als raad en de twee betrokken verenigingen. (of) De wethouder is wel te vertrouwen, maar de ambtenaren gaan gewoon hun eigen gang.

Conclusie 1: zouden wij als fractie zeer betreuren, we moeten kunnen blindvaren op de ons gegeven antwoorden vanuit het college. Conclusie 2: is in principe het probleem van de wethouder, maar de ellende is niet te overzien als dit waar blijkt te zijn, mijn fractie is dus zeker van plan dit de komende tijd eens heel scherp in de gaten te gaan houden.” aldus Van Wijngaarden.

Lees meer over:

netwerk christen unie
Deel dit bericht met je vrienden!