Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Bedankje aan vrijwilligers Wijkgericht Werken

15 december 2006

PAPENDRECHT - Op donderdag 14 december werden in de raadzaal enkele inwoners in het zonnetje gezet die zich inzetten voor de ‘leefbaarheid’ in Papendrecht. Tijdens deze jaarlijks terugkerende informele bijeenkomst dankte wethouder Van Leeuwen hen voor het werk dat zij verrichtten om activiteiten en projecten in de wijken te realiseren.

Verder bedanken de gemeente Papendrecht en de Stichting Nederland Schoon vrijwilligers die zich inzetten voor het schoonhouden van hun eigen leefomgeving. Nederland Schoon noemt deze vrijwilligers ZwerfAfvalPakkers. Zij krijgen een speciaal ZAP-speldje uitgereikt.
Vijf Papendrechters waren genomineerd voor het ZAP-speldje en de bijbehorende oorkonde omdat zij zich wekelijks - vaak zelfs dagelijks - inzetten om hun omgeving schoon te houden. Zij werden voorgedragen door de Papendrechtse wijkplatforms en/of medewerkers van de gemeente (zie foto).

Meer informatie over de inwoners die een ZAP-speldje ontvingen:
Mevrouw J. van Schoonhoven is betrokken bij alles wat er in de wijk speelt. Zonodig neemt ze contact op met de gemeente als het gaat om bijvoorbeeld groenonderhoud of andere zaken in de openbare ruimte. Ze gaat dagelijks op pad om zwerfvuil te verzamelen in De Kooy en heeft zichzelf een eigen wijk toebedeeld. Soms komt ze op plekken waar zoveel troep ligt dat ze via de meldlijn hulp inroept van het wijkteam. Mevrouw Van Schoonhoven is genomineerd door het wijkplatform Oostpolder-De Kooy.
De heer C. Bessels is een bekend figuur in Papendrecht. Op plekken waar het vuil zich ophoopt is hij regelmatig te vinden, op de fiets. De heer Bessels is genomindeerd door Johan Voerman van het wijkplatform Molenvliet-Wilgendonk (zelf ook een Zapper).
De heer F.J. van Dierdorp ontving vorig jaar als aanmoediging een afvalgrijper van de gemeente. Hij is al langere tijd zwerfafvalpakker en vaak te vinden in de directe omgeving van zijn woning.
De heer L. v.d. Linden is een betrokken buurtbewoner en ontving ook vorig jaar een afvalgrijper als aanmoediging. Ook hij is vaak te vinden in de directe omgeving van zijn woningen en is al langere tijd zwerfafvalpakker.
De heer A. van Leeuwen (de wethouder die Wijkgericht Werken in portefeuille heeft) woont op de ‘snoeproute’ tussen middelbare school en winkelcentrum. Wekelijks ruimt hij blikjes, snoeppapier en chipszakken op. Ook zet hij regelmatig zijn grijze container aan de weg om de jeugd aan te moedigen troep daarin te deponeren. Ook de heer Van Leeuwen heeft een afvalgrijper in gebruik.

De ‘Derde Donderdag van December’ is voor tientallen gemeenten in Nederland een dag waarop mensen een bedankje krijgen die zich het afgelopen jaar op eigen initiatief inzetten om hun omgeving zwerfafvalvrij te maken. De ZAP-actie valt binnen de doelstelling van de Stichting Nederland Schoon. Gemeenten nemen zelf de verantwoordelijkheid om de straten schoon te houden. Niet alleen door op te ruimen, maar vooral door inwoners op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Na afloop was er een hapje/drankje en kregen alle vrijwilligers een attentie mee naar huis.

Lees meer over:

vrijwilligers wijkgericht
Deel dit bericht met je vrienden!