zondag 24 oktober 2021

Alles over Papendrecht

ChristenUnie stelt voorwaarden bij overgang naar netwerk

19 januari 2007

PAPENDRECHT - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 januari 2007 wordt de uitbesteding van de afvalinzameling naar Netwerk besproken. De ChristenUnie gaat hierbij motie inbrengen dat voorwaarden stelt bij de overgang naar Netwerk.

De commotie die bij de Papendrechtse bevolking is ontstaan, ziet voor een groot deel op de mogelijke gevolgen die dit besluit zou kunnen hebben op de gemeentewerf en de gladheidsbestrijding. Als coalitiepartner wil zij met de motie duidelijkheid scheppen en daarmee onrust voorkomen.

De ChristenUnie vindt dat het voorstel steun verdient, mits het voortbestaan van de gemeentewerf (en een eigen ploeg in verband met de gladheidsbestrijding) binnen de grenzen van Papendrecht wordt gewaarborgd.

Op vrijdag 26 januari zal Papendrecht.net verder informeren over de komende raadsvergadering.

Deel dit bericht met je vrienden!