Tuesday 21 September 2021

Alles over Papendrecht

Verbouwing theater De Willem en nieuwbouw sportaccommodatie

30 januari 2007

PAPENDRECHT - Tijdens de vervolgvergadering op maandag 29 januari van de gemeenteraad van januari, afgelopen donderdag 25 januari om 24.00 uur afgebroken, is besloten om in te stemmen met het besluit van het college om aan de Lange Tiendweg een sportcomplex te bouwen waarin het nieuwe zwembad en twee sporthallen een plaats krijgen.

Wel werd gesuggereerd dat toch nog onderzocht moet worden of Olympia nog een mogelijkheid kan bieden om te gymmen voor de lagere scholen in de omgeving, zodat de kinderen niet zo ver behoeven te lopen. Afgezien van de instemming van de vereniging zal dat ook betekenen dat er een aantal typische schoolgym attributen moeten worden geplaatst of aangeschaft.

Verder nam de raad kennis van de plannen voor de verbouwing van theater De Willem en van de wijziging in de coalitie afspraak die daarvan een gevolg is. De raadpleging van de bevolking is namelijk niet mogelijk wanneer slechts één voorstel voldoet aan de gestelde eisen binnen de coalitieafspraken. Er is dan niet te kiezen.

Er werd wel op aangedrongen om ook de stichting Symbiose gelegenheid te geven haar plannen om een multifunctioneel gebouw te ontwikkelen, geheel los van het theater. Hoewel het PAB dat zag als een eenheid, zeg maar uitbreiding van het theater, wil de gemeente dit geheel apart, na de zomer, onderzoeken. Wethouder André Vogel geeft er de voorkeur aan om het een verenigingsgebouw te noemen, om daarmee het verschil met het theater ook duidelijk te maken.

Deel dit bericht met je vrienden!