zondag 17 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Eerste buurtbemiddelaars zijn in training

11 december 2007

PAPENDRECHT - Helpen oplossen van problemen tussen mensen in de eigen omgeving. Dat is het werk van buurtbemiddelaars. Bemiddelaars zijn mensen die zich graag positief voor hun wijk inzetten en over de sociale vaardigheden beschikken om conflicten op te lossen en erger te voorkomen.
Om daar goed mee om te gaan, krijgen buurtbemiddelaars training. Inmiddels hebben zich acht mensen aangemeld. (De eerste trainingen hebben plaats gevonden op vrijdag 7 en zaterdag 8 december.) Projectleider Paul Tijssen is zeer tevreden over dat aantal. ‘Na het eerder geplaatste artikel is er enthousiast gereageerd. Maar meer vrijwilligers zijn altijd welkom.’

Wat is nu precies nodig om een goed buurtbemiddelaar te zijn?
Een buurtbemiddelaar is in de eerste plaats een uitstekend luisteraar. Ruziënde partijen die eenmaal weer met elkaar in gesprek raken, maken oplossing van problemen eenvoudiger. Voor het project Buurtbemiddeling zoekt de gemeente mensen die beschikken over goede sociale vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven.
Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, door u zelf te plannen, uren per maand. U krijgt - in de maand maart - een uitgebreide training in bemiddelingsgesprekken. Ook ontvangt u begeleiding van een betaalde coördinator en wisselt u regelmatig ervaringen uit met de andere bemiddelaars.

Wie belangstelling heeft om buurtbemiddelaar te worden, kan zich melden bij de gemeente Papendrecht, t. 6418911, of per mail: PaulTijsen@planet.nl.

Lees meer over:

buurtbemiddelaars
Deel dit bericht met je vrienden!