woensdag 27 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Camouflage gebouwen bij Betuewelijn

17 december 2007

PAPENDRECHT -De Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' (NVWA) en Prorail hebben zijn tevreden over de wijze waarop nieuwe gebouwen rond de Betuwelijn zijn gecamoufleerd met beplanting. In december is de beplanting gecontroleerd en beide partijen kunnen leven met het behaalde resultaat.

De werkgroep Planologie van de NVWA heeft zich altijd verzet tegen de komst van de Betuwelijn. Midden 2004 heeft de wekgroep Planologie ook bezwaar gemaakt tegen de  nieuwe gebouwen rond de goederenlijn. De bedoeling was om de lijn zonder beplanting aan te leggen en dat ging de natuurorganisatie NVWA te ver. Juist het afschermen van deze gebouwen met het Groene Hart was van groot belang.

In de jaren na 2004 is er intensief contact geweest tussen de NVWA en ir. van Dijk van Prorail  hoe de zaak kon worden opgelost. Gezamenlijk werder er plannen gemaakt  om zaken als bladval op de rails en andere hobbels weg te nemen. Zulke projecten hebben een lange doorlooptijd, maar zijn in december, tijdens een controle langs de beplanting goed bevonden. De NVWA is zeer tevreden over de werkwijze met Prorail en het behaalde resultaat.

Lees meer over:

nvwa prorail camouflage
Deel dit bericht met je vrienden!