zaterdag 6 maart 2021

Alles over Papendrecht

Ook in 2008 groene stroom in Papendrecht

24 december 2007

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht gebruikt ook in de toekomst groene stroom. Het college van burgemeester en wethouders besloot onlangs het contract met HVC energie te verlengen tot eind 2008. HVC is eigenaar van de afvalverbrandingsinstallatie in Dordrecht, waar het Papendrechtse afval dat is ingezameld, omgezet wordt in groene stroom. De elektriciteit wordt gebruikt voor openbare gebouwen (gemeentehuis, zwembad, sportaccommodaties, bibliotheek, scholen, enz.) en voor straatverlichting.

Papendrecht levert hiermee een bijdrage aan een beter milieu door vermindering van de CO2-emissie. De gemeente Papendrecht is, net als elf andere gemeenten in Zuid-Holland, aandeelhouder van HVC. HVC biedt zijn aandeelhouders de mogelijkheid om tegen een lage meerprijs 100% groene stroom af te nemen. De afvalverbrandingsinstallaties van HVC verwerken jaarlijks circa 875.000 ton brandbaar afval dat ongeschikt is voor hergebruik. Met de vrijgekomen warmte wordt voldoende energie opgewekt om 150.000 huishoudens jaarlijks van elektriciteit te voorzien.

Lees meer over:

HVC groene stroom
Deel dit bericht met je vrienden!