maandag 24 januari 2022

Alles over Papendrecht

Acht koninklijke onderscheidingen in Papendrecht

25 april 2008

Op vrijdag 25 april 2008 ontvingen acht inwoners van de gemeente Papendrecht uit handen van burgemeester C.J.M. de Bruin een Koninklijke Onderscheiding. In theater De Willem werden de acht Papendrechters benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau (zesde graad). De acht hebben zich allen op uitzonderlijke wijze ingezet voor de maatschappij.

De gelukkigen waren onder valse voorwendselen naar het theater gelokt.

Hieronder een beknopt overzicht van de verdiensten waarvoor de acht Papendrechters werden gedecoreerd.

 

Mies Kros-Broer (Nijmegen 4 januari 1942)
was bij verschillende organisaties en voor verschillende doelgroepen actief. Zo zette zij zich als pastoraal medewerkster van de Bethlehemkerk actief in voor ouderenbeleid. Ze was 12 jaar diaken, waarvan 8 jaar als voorzitster van de diaconie. Als vrijwilligster ondersteunde ze op de Julianaschool kinderen bij handvaardigheidvakken en tot op heden is ze bestuurslid van de Protestant Christelijke Ouderen Bond in Papendrecht.

 

Ada Reedijk-Vermeulen (Maasdam 18 februari 1943)
neemt sinds 1977 als  commissielid van Rommeldam een groot deel van de voorbereidingen op zich van deze knutselweek. Daarnaast is ze (sinds 1984) medewerker van de crea-club, ‘vrijwilliger in algemene dienst’ bij Interval en sinds 1974 vrijwilligster bij speeltuin De Zonnebloem, waar ze volop meedraait bij de wekelijkse hobbyclub, kinderspelen met Koninginnedag, de avondvierdaagse, de bazaar etc.

 

Cor de Koning (Schiedam 17 mei 1937)
werkte vanaf 1957 bij Shell en ging in 1986 met vervroegd pensioen. Hij zette zich in voor verschillende organisaties in Papendrecht. Zo is hij sinds 1975 vrijwilliger; mantelzorger en klusjesman voor de St. Welzijn Ouderen Papendrecht in het Dienstencentrum, bij de kleine Waal en bij de Wieken. Sinds 1998 staat hij als zeer gewaardeerd lid van de modelbouwvereniging in Papendrecht altijd klaar om mee te doen aan demonstraties, zoals bij Dordt in Stoom, Koninginnedag etc. Hij was zo’n zestien jaar voorzitter van biljartvereniging D.V.O. Papendrecht en sinds 1992 voorzitter van Hengelsportvereniging Ons Genoegen.

 

Gijsbert Cornelis Busser (Dordrecht 21 mei 1924)
was 39 jaar technisch administratief beambte van Aviolanda/Fokker. Daarnaast besteedt hij al ruim 51 jaar een aanzienlijk deel van zijn tijd aan vrijwilligerswerk, op de leeftijd van 83 jaar is hij nog altijd actief als vrijwilliger. Hij was 25 jaar achtereen Sint Nicolaas voor de kinderen van het personeel van Aviolanda en onder meer archivaris en bibliothecaris van de Bethlehemkerk. Met zijn actieve en kritische houding speelde hij ook een belangrijke rol op andere gebieden binnen de kerk en bij organisaties als het inzamelpunt armoedebestrijding Albanië en de kinderbescherming - van 1956 tot 1969 was hij toezichthouder, gezinsvoogd en pleegouder van drie kinderen.

 

Henk van Leeuwen (Rotterdam 23 november 1932)
werkte bij Lehnkering Logistic B.V. en is sinds 1992 gepensioneerd.  De heer Van Leeuwen zette zich 35 jaar in voor de Evangelisch-Lutherse Kerk in Dordrecht. Hij heeft een uitzonderlijk lange periode de functie van kerkrentmeester vervuld. Als verantwoordelijke voor de financiën was hij van essentieel belang bij de restauratie van het monumentale Lutherse kerkgebouw in Dordrecht.

 

Jan Aantjes (Oud Alblas 18 augustus 1935)
werkte bij de Melkunie in Sliedrecht. Daarnaast was hij ruim 40 jaar actief voor de hervormde gemeente Papendrecht, waarin hij onder meer bezoekbroeder, lid van de kerkenraad en pastoraal werker was. Ook was hij bestuurslid van de Augustinusbasisschool en secretaris van mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’.

 

Jan Laffeber (Rotterdam 3 juni 1949)
werkt bij de Belastingdienst in Gorinchem. De heer Laffeber besteedt daarnaast 42 jaar lang een aanzienlijk deel van zijn tijd aan vrijwilligerswerk bij de IJsselmondse Voetbalvereniging De Zwervers (IJ.V.V. De Zwervers). Hij bezorgde onder meer de weekbrief,  was vanaf begin jaren ‘70 enkele jaren scheidsrechter en leider van een aspirantenteam, was 25 jaar bestuurslid, waarvan een groot deel als tweede penningmeester en secretaris van het algemeen bestuur en secretaris van het dagelijkse bestuur. Ook hield hij het ledenbestand van de Çlub van 100 bij, inde hij contributie van de leden en is hij tot op dit moment eindredacteur van clubblad ’t Zwervertje. Ondanks zijn officiële bestuursaftreden in 2005 is hij tot op heden clubarchivaris, voor iedereen binnen en buiten het bestuur de vraagbaak bij uitstek en heeft hij zitting in enkele commissies. Dhr. Laffeber is erelid bij de IJsselmondse Voetbalvereniging en ontving eerder een waarderingsspeld van de KNVB.

 

Lydia de Jong-Doorneveld (Dordrecht 10 april 1952)
was van 1974 tot 1989 vrijwilliger en ouderling-kerkvoogd van de Bethlehemkerk, lid van de zendingscommissie, leider van het jeugdkapel en actief voor het verjaardagsfonds, de tweejaarlijkse bazaar en kerkblad ‘De Schakel’. Van 1977 tot 1993 was ze vrijwilliger bij de Watersportvereniging Papendrecht. Sinds 1986 is ze tijdens verkiezingen present als medewerker op het stembureau. Sinds 1992 is ze vrijwilliger en secretaris van de Papendrechtse Korfbalclub (PKC). Daarnaast was ze secretaris van de toenmalige LOM-school De Bongerd, afgevaardigde naar de Stichting tot Bevordering van het onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en van 1997 tot 2001 bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs (VCNO) in Papendrecht.

 

Allen zijn gedecoreerd in de orde van Oranje Nassau.

Deel dit bericht met je vrienden!