dinsdag 26 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Boskalis: positieve vooruitzichten 2008

15 mei 2008

PAPENDRECHT - Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv meldde bestuursvoorzitter Peter Berdowski dat de gang van zaken in de eerste maanden van het jaar wederom goed is geweest. Zowel de omzet als de bezetting van het materieel lagen op een hoger niveau dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De orderportefeuille, waarin het begin dit jaar getekende contract Tweede Maasvlakte ter waarde van circa € 500 miljoen nog niet is opgenomen, daalde licht ten opzichte van het recordniveau van ultimo 2007.

Zoals eerder bekendgemaakt heeft Boskalis in het eerste kwartaal van 2008 overeenstemming bereikt met verzekeraars over de uitkeringen inzake de aanvaring van de sleephopperzuiger W.D. Fairway. Inmiddels zijn alle betalingen tot het totaal van€ 167 miljoen ontvangen. Deze afwikkeling zal voor 2008 leiden tot een bate van circa
€ 100 miljoen voor belastingen.

Boskalis verwacht voor dit jaar een verdere stijging van de omzet. De nettowinst, exclusief de bate uit de afwikkeling van de verzekeringsclaim van de W.D. Fairway, zal naar verwachting het resultaat van 2007 tenminste evenaren. Meer concrete uitspraken ten aanzien van de hoogte van het resultaat voor 2008 kon Berdowski nog niet doen.

Verlenging Queen of the Netherlands
In vervolg op eerdere berichtgeving inzake de verlenging van de sleephopperzuiger Queen of the Netherlands, maakte de onderneming bekend dat Boskalis overeenstemming heeft bereikt met scheepswerf Keppel Shipyard Ltd. te Singapore over de uitvoering van de verlenging. Deze zal plaatsvinden vanaf november dit jaar en zal circa vier maanden in beslag nemen.

Opdracht uitbreiding haven Felixstowe
Boskalis maakte tevens bekend dat het een opdracht heeft ontvangen voor de uitbreiding van de haven van Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van circa € 70 miljoen. Het project behelst het uitbaggeren van circa 3 miljoen kubieke meter grond voor het verbreden van het toegangskanaal en de aanlegplaatsen en
het opspuiten van circa 3,4 miljoen kubieke meter zand voor de nieuwe terminal.

Smit Terminals
Ook maakte Boskalis bekend dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het bod op Smit Terminals. In dat kader meldde Berdowski dat een bod op geheel Smit Internationale op dit moment niet aan de orde is.

Dividend
Boskalis betaalt uit het resultaat over 2007 een dividend van € 1,19 per aandeel. Dit dividend
zal vanaf 27 mei betaalbaar zijn en in contanten worden uitbetaald.

Deel dit bericht met je vrienden!