vrijdag 22 januari 2021

Alles over Papendrecht

Wmo Adviesraad geïnstalleerd

5 september 2008

PAPENDRECHT - Dinsdag 26 augustus heeft wethouder André Vogel, de Wmo Adviesraad geïnstalleerd. De adviesraad behartigt de belangen van iedereen die in aanraking komt met de Wmo. De Wmo Adviesraad levert een bijdrage aan de totstandkoming en verbetering van het Wmo-beleid. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken op het terrein van de wet maatschappelijk ondersteuning. De Wmo Adviesraad bestaat uit maximaal 15 leden, inclusief een onafhankelijk voorzitter. De volgende leden zijn per 1 september 2008 benoemd voor een periode van vier jaar

Functie  vertegenwoordigt
De heer J. Oudenaarden  voorzitter ouderen
De heer P. van Wijngaarden  vice-voorzitter  vrijwilligers kerken
De heer J. Bonneveld   lid  verstandelijk gehandicapten
De heer C. van Dixhoorn  lid  lichamelijk gehandicapten
Mevrouw C. Drop   lid  trajectbegeleidster GGZ
Mevrouw I. Jenner-van Ditten  lid  mantelzorgers
Mevrouw M. Kros – Broer  lid  ouderen
Mevrouw T. Laforce – Lanser  lid  vrijwilligers
Mevrouw A. Mussig – meijer  lid  mantelzorgers 
 
Meer informatie
Heeft u vragen of zaken die u wilt aankaarten bij de raad, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, tel. 641 89 11 of een mail sturen naar info@papendrecht.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Wmo adviesraad.

Op de foto van links naar rechts
Jan Oudenaarden, Jan Bonneveld, Cees van Dixhoorn, Mies Kros-Broer, Irene Jenner- van Ditten, André Vogel (portefeuillehouder) en Tineke Laforce-Lanser

Lees meer over:

wmo adviesraad
Deel dit bericht met je vrienden!