dinsdag 30 november 2021

Alles over Papendrecht

Wijziging betaling afvalstoffenheffing

14 januari 2009

PAPENDRECHT - In afwijking van eerdere publicaties ontvangt elk huishouden in Papendrecht geen brief met een folder over de wijziging van de inning van de afvalstoffenheffing. Op dit moment wordt volstaan met een kennisgeving in het gemeentenieuws, waarna belanghebbenden bij deze informatie verwerkt in de binnenkort te verzenden aanslagenaanslag gemeentelijke belastingen nader worden geïnformeerd.

Wat verandert er
Alle Papendrechtse huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Deze heffing is een belasting voor het ophalen en verwerken van huisvuil. In 2009 bedraagt de afvalstoffenheffing, net als in 2008, € 216,- per jaar per woning. Het tarief wordt dus niet verhoogd.

Tot en met december 2008 betaalde u afvalstoffenheffing via de energierekening van Eneco. Dit is veranderd: sinds 1 januari 2009 brengt de gemeente Papendrecht de afvalstoffenheffing zelf in rekening via de aanslag gemeentelijke belastingen. De jaaraf rekening van Eneco over 2008 vermeldt dus voor de laatste keer afvalstoffenheffing Papendrecht.

Ontvangt u jaarlijks al een aanslag gemeentelijke belastingen van de gemeente Papendrecht voor onroerende-zaakbelasting, rioolrecht en/of hondenbelasting, dan wordt de afvalstoffenheffing met ingang van 2009 in deze aanslag opgenomen. Betaalde u nog geen andere gemeentelijke belasting dan ontvangt u in 2009 voor het eerst een aanslag van de gemeente Papendrecht voor de afvalstoffenheffing. Deze aanslag kunt u betalen met een acceptgirokaart of via automatische incasso. De aanslag kunt u omstreeks 1 maart 2009 verwachten.

Lees meer over:

belasting afvalstoffenheffing
Deel dit bericht met je vrienden!