maandag 6 december 2021

Alles over Papendrecht

Oeverpaaltjes in Papendrecht

5 maart 2009

Eind 2005 stelden inwoners van Papendrecht vragen over gezondheidsaspecten en over milieubelasting van oeverbeschoeiing. De gecreosoteerde palen (beter bekend als perkoenpaaltjes) werden tot dat moment in de grond gedrukt wanneer nieuwe beschoeiing werd geplaatst.
Vanaf januari 2006 wordt oude beschoeiing verwijderd en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf met de vereiste vergunning. De gemeente is echter nog eigenaar van ruim 7 kilometer in de grond gedrukte palen. Het ministerie van VROM liet onlangs weten dat het gezondheidsrisico hiervan nihil is en dat mogelijke milieuschade zeer beperkt is.
De palen hoeven dan ook niet uitgegraven te worden.
Wel verwijdert de gemeente op advies van het ministerie de palen op gespecialiseerde wijze als ter plaatse werkzaamheden worden uitgevoerd. De gemeente probeert bij dergelijke werkzaamheden overlast zoveel mogelijk te beperken, eventuele ontstane schade wordt hersteld door de gemeente. Momenteel worden de percelen met gedrukte palen in beeld gebracht.
De bewoners van deze percelen worden persoonlijk met een brief op de hoogte gesteld.

Lees meer over:

schade milieu oever
Deel dit bericht met je vrienden!