dinsdag 9 maart 2021

Alles over Papendrecht

Rechter moet bepalen of woning 'bijzonder schoon' is

25 juni 2009

PAPENDRECHT -  Verwarring over de betekenis van woorden, documenten die niet voor iedereen beschikbaar waren, adviezen die verrschillend gelezen werden. Het viel de rechter van de Dordste rechtbank woensdag zichtbaar tegen om duidelijkheid te krijgen over het bouwplan aan het Westeind 119 te Papendrecht.

Stichting Dorpsbehoud is ertegen. Maar de gemeente Papendrecht vindt het prima dat daar een woning komt in de Rietveld-stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw. De welstandscommissie was er niet van gecharmeerd, tenminste, dat leest de stichting Dorpsbehoud in de stukken. Volgens de advocaat van de gemeente Papendrecht zou de welstandscommissie juist akkoord zijn gegaan met het bouwplan.

Over één ding waren vriend en vijand het woensdag eens; het is een gewaagd plan dat qua architectuur niet past in de bebouwing van het dijklint in dat deel van het Westeind. Volgens de Welstandsnota van de gemeente Papendrecht mag er in dat geval niet gebouwd worden. Maar er is één uitzondering; alleen wanneer het om een woning gaat van 'bijzondere schoonheid' mag die gebouwd worden in een gebied waar die eigenlijk niet past.
Die term kwam de rechter woensdag nergens tegen in de stukken. Het is daardoor maar de vraag of de Welstandscommissie van deze uitzondering gebruik heeft willen maken in het geven van toestemming voor de bouw van deze woning. Voor de rechter was dit een cruciale vraag. "Het staat er niet letterlijk, maar je zou uit de argumentatie kunnen afleiden dat er sprake moet zijn van een 'bijzondere schoonheid' van dit pand", probeerde advocaat Kamsteeg namens de gemeente Papendrecht. Volgens hem zou uit het rapport van de Welstandscommissie blijken dat het pand zó bijzonder is dat het gebouwd mag worden.

Pas op woensdag 8 juli wordt duidelijk of de rechter overtuigd is van het betoog van de advocaat. Wanneer de rechter de gemeente Papendrecht in het gelijk stelt, kan de loods van de voormalige scheepswerf van Matena binnen enkele dagen afgebroken worden, vertelde eigenaar Nouwen. Daarna wordt de grond gesaneerd en kan er gebouwd gaan worden. Als de rechter de architect terug stuurt naar de tekentafel, ligt alles weer open. Stichting Dorpsbehoud Papendrecht is van mening dat het plan op geen enkele wijze voldoet aan de eisen van de Welstandscommissie. Het karakter van het dijklint dreigt te worden aangetast.

Zie ook:

Lees meer over:

rechter westeind
Deel dit bericht met je vrienden!