Sunday 26 September 2021

Alles over Papendrecht

Wachtlijst jeugdzorg meer dan gehalveerd

21 oktober 2009

DRECHTSTEDEN - De wachtlijst in de Zuid-Hollandse jeugdzorg is in één kwartaal meer dan gehalveerd. Wachtten er op 1 juli 2009 545 kinderen op jeugdzorg, op 1 oktober waren dat er nog 263. Dit blijkt uit voorlopige cijfers.

"De jeugdzorginstellingen hebben begin dit jaar extra subsidie ontvangen voor werving en opleiding van personeel en de uitbreiding van plaatsen voor 24-uurs opvang. Nu worden de resultaten van die extra investeringen zichtbaar", aldus gedeputeerde
Tonny van de Vondervoort. "Meer personeel en meer plek voor de kinderen leidt ertoe dat de wachtlijsten worden teruggedrongen. We verwachten dat de wachtlijst van langer dan 9 weken aan het eind van dit jaar vrijwel geheel is weggewerkt. We hopen dat in het vierde kwartaal nog veel kinderen geholpen kunnen worden zodat er aan het eind van het jaar geen kinderen meer zijn die heel lang op zorg hoeven te wachten. Als dat lukt zijn we ook de afspraken met minister Rouvoet nagekomen."

Verkorting van de wachttijden is een van de speerpunten van de provincie in deze collegeperiode. Doel is dat de wachttijd in 2010 verder wordt teruggedrongen naar maximaal 7 weken. Als de vraag naar jeugdzorg in 2010 stabiliseert kan deze doelstelling worden gehaald, zo laten de cijfers zien.

 

Lees meer over:

jeugdzorg zuid-holland
Deel dit bericht met je vrienden!