Wednesday 22 September 2021

Alles over Papendrecht

Huiswerkbegeleiding in Papendrecht

5 januari 2010

PAPENDRECHT - Met ingang van 1 maart starten Bernhardien Verduijn en Myrna Martinetti in Papendrecht een bureau  voor ‘huiswerkbegeleiding’ en ‘bijles’. Kinderen in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar kunnen binnenkort na schooltijd in Papendrecht terecht voor extra hulp bij het plannen en maken van hun huiswerk.

Volgens beide dames is daaraan genoeg behoefte om enkele groepen van start te laten gaan. Veel kinderen hebben te kampen met een gebrek aan een rustige werkomgeving, concentratie en de motivatie om regelmatig en gestructureerd te werk te gaan. Ouders hebben vaak ‘s avonds pas de tijd om hun kind bij te staan bij het maken van het huiswerk of het overhoren van toetsen. Daarbij lopen zij regelmatig op tegen de nodige tegenwerking, wat de sfeer vaak niet ten goede komt.

Afhankelijk van het aantal begeleidingsuren kan een gedeelte van deze problematiek omzeild worden. Tijdens de huiswerklessen wordt o.a. aandacht besteed aan het invullen van de agenda, het plannen (en dus verdelen) van het huiswerk, leerstrategieën, gestructureerd werken en leren jezelf te overhoren. Verder wordt het grootste gedeelte van de tijd de ruimte geboden om het huiswerk daadwerkelijk te maken in een rustige omgeving, op vaste tijden en met hulp waar nodig.

Ouders kunnen hun kind inschrijven voor 2 tot 4 x per week anderhalf uur ondersteuning bij het maken van allerlei vormen van huiswerk. Dit gebeurt onder leiding van bevoegde leerkrachten en in kleine groepjes van ten hoogste 6 kinderen per begeleider.
Voorlopig staan de huiswerkbijeenkomsten gepland op maandag t/m donderdag van 16.30 tot 18.00 uur. Bij voldoende inschrijvingen zal er ook een groep van start gaan van 15.00 tot 16.30 uur. De dagen waarvoor een kind ingeschreven wordt zullen in overleg met de ouders tijdens een kennismakingsgesprek worden bepaald.

Kinderen met speciale leerproblemen (of met tijdelijke problemen met een bepaald onderdeel van een vakgebied) zijn beter op hun plaats bij de bijlesuren. Daar krijgen zij individuele en dus meer op hen persoonlijk gerichte hulp. Afhankelijk van het lesrooster en eventuele buitenschoolse activiteiten wordt het tijdstip afgesproken waarop de bijlessen zullen plaatsvinden.

Voor meer informatie over de huiswerkbegeleiding of bijlessen kan men terecht op www.burotop.nl of kan men een afspraak maken via 06-46625464. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt bepaald óf en aan welke groep het kind deel gaat nemen.

 

Deel dit bericht met je vrienden!