dinsdag 28 september 2021

Alles over Papendrecht

Statencommissie bespreekt Provinciale Structuurvisie

4 juni 2010

PAPENDRECHT - De Statencommissie Ruimte en Wonen bespreekt aanstaande maandag 7 juni de Provinciale Structuurvisie. In deze vergadering zal de structuurvisie per gebied besproken worden. Aan de orde komen de gebieden Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Alblasserwaard-Vijfherenlanden, Drechtsteden, Stadsregio Rotterdam, Regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland-Rijnland.

In de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte staat hoe de provincie de ruimte tot 2020 in wil gaan vullen. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling weer en vermeldt de provinciale belangen. De verordening geeft aan met welke zaken gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden.

Op 30 juni en 2 juli besluiten Provinciale Staten over de Provinciale Structuurvisie. Ter voorbereiding hierop hebben Provinciale Staten vorige maand een hoorzitting georganiseerd.
128 inwoners en vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven en belangenorganisaties hebben tijdens de hoorzitting hun mening kenbaar gemaakt.

Geïnteresseerden zijn welkom de commissievergadering op 7 juni bij te wonen. De commissievergadering vangt aan om 13.30 uur en is ook rechtstreeks en achteraf te volgen via de website. Ga hiervoor naar www.zuid-holland.nl, klik op “direct naar” en vervolgens op ‘”webcast“.
De agenda voor de commissievergadering staat op zuid-holland.nl klik op “bestuur en politiek” en vervolgens op “Stateninformatie”.

Lees meer over:

visie commissie provincie
Deel dit bericht met je vrienden!