Saturday 18 September 2021

Alles over Papendrecht

Achterstand huisvesting verblijfsgerechtigden licht gestegen

27 september 2010

ZUID-HOLLAND - Het overgrote deel van de gemeenten heeft hun taak om verblijfsgerechtigden te huisvesten redelijk tot goed uitgevoerd. Verblijfsgerechtigden zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en moeten worden gehuisvest. Per 1 juli 2010 hebben 19 gemeenten een achterstand. Bij 30 gemeenten zijn geen achterstanden bij deze huisvesting.

Als totale provinciale taakstelling voor het eerste halfjaar van 2010 gold dat 672 verblijfsgrechtigden moesten worden gehuisvest. Dat aantal bestond uit de resttaakstelling van 282 verblijfsgerechtigden plus de nieuwe taakstelling (medio 2010) van 390 verblijfsgerechtigden. In het afgelopen halfjaar zijn door de gemeenten 361 verblijfsgerechtigden gehuisvest. Per 1 juli 2010 is de achterstand in de huisvesting hiermee licht gestegen tot 311 verblijfsgerechtigden.

Met de gemeenten die achterlopen bij de realisering van de aan hen opgelegde huisvestingstaakstelling worden ambtelijke gesprekken gevoerd over het verhogen van de lokale inzet bij het huisvesten van verblijfsgerechtigden. De gemeenten Binnenmaas, Zwijndrecht, Ouderkerk, Strijen en Cromstrijen hebben de grootste achterstanden bij het huisvesten van verblijfsgerechtigden. Zij zijn of worden door de provincie op korte termijn uitgenodigd voor bestuurlijk overleg om afspraken te maken over het inhalen van deze achterstanden. Gemeenten geven aan dat er bij de huisvesting van verblijfsgerechtigden verschillende belemmeringen zijn. Aangeboden woningen worden soms geweigerd door verblijfsgerechtigden. In veel gevallen gaat het om alleenstaanden die moeilijker te huisvesten zijn. Vooral voor kleinere gemeenten met veel eengezinswoningen is dit een probleem.

De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2008 het toezicht op het huisvesten van verblijfsgerechtigden door de gemeenten geïntensiveerd. Naast een aangescherpt toezicht maakt de provincie met gemeenten afspraken om de achterstand in de huisvesting weg te werken. In die afspraken is o.a. vastgelegd hoeveel verblijfsgerechtigden een gemeente binnen een bepaalde termijn moet huisvesten.

Lees meer over:

huizen woning verblijven
Deel dit bericht met je vrienden!