Sunday 26 September 2021

Alles over Papendrecht

Open inloopavonden op nieuwe locatie

22 november 2010 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Jeugdcentrum Interval start vanaf dinsdag 30 november op een nieuwe locatie met open inloopavonden voor jongeren. Hiervoor wordt een ruimte van gebouw De Spil in de wijk Molenvliet beschikbaar gesteld die geopend is elke dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.45 uur. Jongeren zijn van harte welkom om spelletjes te komen doen, activiteiten te organiseren of gewoon gezellig te “chillen”. Op de avonden (die Chill-inn heten) zijn altijd een jongerenwerker van Interval en minimaal één vrijwilliger aanwezig.

Het gaat voorlopig om een pilotproject. Na drie maanden wordt gekeken of het aanslaat en of het aanbod moet worden bijgesteld. Na zes maanden valt een definitieve beslissing.

Open inloopavonden zijn enerzijds bedoeld om jongeren onderdak te bieden waar zij zich met elkaar kunnen ontspannen en, eventueel samen met de jongerenwerkers van Interval, zelf activiteiten kunnen organiseren. Anderzijds wordt ermee beoogd overlast op straat te verminderen. Het succes van open inloopavonden staat of valt met het snel kunnen reageren op signalen, wensen en behoeften van zowel jongeren als buurtbewoners (en in dit geval ook van wijkplatform Molenvliet-Wilgendonk, Woningstichting Westwaard Wonen en de politie). Zodra de behoefte wijzigt, zal ook het aantal inloopavonden worden aangepast. Van de jongeren die de open inloopavonden bezoeken, wordt verwacht dat zij met initiatieven komen en ook zelf bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Met deze methodiek zijn bij andere inloopavonden (in jeugdcentrum Interval) in Papendrecht goede ervaringen opgedaan.

Lees meer over:

inloop avond interval
Deel dit bericht met je vrienden!