Sunday 19 September 2021

Alles over Papendrecht

Herinrichting woonwagenlocatie Amberdreef

30 december 2010

PAPENDRECHT - De woonwagenlocatie aan de Amberdreef wordt momenteel heringericht. De locatie voldeed niet meer aan de wettelijke eisen en bovendien streeft de gemeente ernaar dat woonwagens geleidelijk uit Papendrecht verdwijnen. In overleg met bewoners en omwonenden is daarom een plan ontworpen voor de nieuwe invulling van de locatie. Op de plek waar de  de woonwagens tot voor kort stonden, worden negen stenen woningen gebouwd. Op het naastgelegen perceel worden zes sociale patiohuurwoningen gebouwd, welke in eerste instantie toegewezen worden aan de volwassen kinderen van de woonwagenlocatie.
De toekomstige woningen, die uiteraard voldoen aan milieu- en onderhoudstechnische eisen, gaan naar verwachting verhuurd worden door woningstichting Westwaard Wonen/Forta.

Tijdelijke huisvesting
Alle bewoners hebben hun woonwagen verkocht en zijn inmiddels verhuisd naar tijdelijke woningen. Ook de volkstuinvereniging heeft een ander onderkomen in de wijk Oostpolder. Zij verhuizen in december of januari, als de werkzaamheden op de nieuwe locatie gereed zijn.
Het bouwklaar maken van de locatie voor de bouw van de woningen zal pas beginnen als de noodzakelijke planologische procedure is doorlopen. Deze start in januari 2011. Naar verwachting wordt aan het eind van 2011 gestart met het bouwklaar maken.

Aanpassing bestemmingsplan
Om de geplande patiowoningen en woonwagenwoningen te kunnen bouwen is een ontheffing op het  bestemmingsplan nodig. Deze procedure, een zogenoemde planologische wijziging wordt gestart in januari 2011. De betrokkenen worden hierover ter zijner tijd geïnformeerd.

Lees meer over:

inrichting Amberdreef
Deel dit bericht met je vrienden!